Laaja-alaisen Turvetyöryhmän toimenpide-ehdotukset muutoksessa olevalle turvetoimialalle

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 8.4.2020 työryhmän selvittämään, miten turpeen käyttöä voidaan suunnata hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun turpeen energiakäyttö hallitusohjelman mukaisesti vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän tuli esittää myös keinoja, joilla muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja niin, ettei se vaaranna sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta. GTK oli yksi työryhmässä mukana olleista tahoista.

Työryhmä kokosi yhteensä 26 toimenpidettä vastaamaan toimialan kohtaamiin haasteisiin, ja osalla toimenpiteistä on erityisen kiire toimialan muutoksen vauhdin kiihdyttyä vuoden takaiseen verrattuna. Kun hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäytön vähenemistä vähintään puoleen tavoiteltiin aikaisintaan vuonna 2030, joidenkin arvioiden mukaan turpeen energiakäyttö vähenisi jopa 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Turvetyöryhmän sivut ja raportti: https://tem.fi/turvetyoryhma

TEMin tiedote: https://tem.fi/-/tyoryhmalta-ehdotuksia-turveyrittajien-tilanteen-helpottamiseksi-ehdotuksia-myos-turpeen-roolista-huoltovarmuudessa-siirtymakaudella


Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Tuija Vähäkuopus Geologian tutkimuskeskus, p. 029 503 5224, tuija.vahakuopus@gtk.fi