Leppävirran Pasalanmäen alueen tutkimukset kenttäkaudella 2021

Maastotutkimusta Leppävirran Pasalanmäellä 2020Geologian tutkimuskeskus GTK on tutkinut Sorsakosken ja Kotalahden välisen alueen kallioperää helmikuun 2021 alusta alkaen geofysiikan maastomittauksin, jotka nyt ovat loppusuoralla. Kevään mittaan on myös koottu olemassa olevaa geologista aineistoa ja suunniteltu kallioperäkartoituksen kenttäkaudella tehtäviä tutkimuksia. Suoraa malminetsinnällistä tavoitetta tutkimuksilla ei ole, vaan niillä pyritään tuottamaan tarkempaa tietoa Raahesta Laatokalle ulottuvan törmäysvyöhykkeen synnystä ja myöhemmästä kehityksestä. Malminetsinnällisessä mielessä alueen ovat käyneet läpi aiemmin sekä Outokumpu Oy 1970-luvun alussa että GTK 1990-luvulla.

Alla esitetty tutkimusalue rajautuu idässä karkeasti 9-tiehen, lännessä Sorsaveteen ja etelässä Leppävirta-Sorsakoski tiehen, samalla alueella järjestettiin jo syyskesällä 2020 GTK:n ja yliopistojen yhteinen kallioperäkartoituskurssi. Kevään kuluessa tehdyillä geofysikaalisilla maastomittauksilla tarkennettiin vanhoissa mittausaineistossa erottuvien, magneettisilta ja tiheysominaisuuksiltaan poikkeavien alueiden rajoja. Mittaustulosten ja kesällä maastosta otettavista kivinäytteistä mitattavien ominaisuuksien perusteella voidaan alueen kallioperästä laatia laskennallisia kolmiulotteisia malleja. Tulosten alustavan tarkastelun perusteella saatetaan syksystä alkaen alueella tehdä lisää mittauksia.

Vapun jälkeen alkavaan kallioperäkartoituksen maastotyöhön osallistuu GTK:n vakituisen henkilöstön lisäksi kaksi kesä-elokuun ajaksi kausiapulaiseksi palkattavaa geologian opiskelijaa, jotka laativat opinnäytteensä alueen kivistä. Kalliopaljastumilta havainnoidaan kivilajit, niiden tärkeimmät mineraalit ja keskinäiset esiintymissuhteet sekä mitataan kompassilla erilaisten geologisten rakenteiden suuntia. Tiedot tallennetaan suoraan maastossa tietokantaan kännyköihin ladattua sovellusta käyttäen. Havainnointia varten joudutaan usein nostamaan paljastumia peittäviä sammaleita syrjemmälle. Paljastumista otetaan nyrkin kokoisia näytteitä vasaralla tai kannettavalla minikairalla.

Kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Pasalanmäen tutkimuksista järjestetään koronavirustilanteen takia verkossa Teams-sovelluksella tiistaina 4.5. kello 18. alkaen.

Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä

Käytetystä laitteesta riippuen tapahtuman seuraaminen voi vaatia sovelluksen asentamista. Kysymyksiä voi esittää sekä tilaisuudessa että toimittaa etukäteen sähköpostilla.

Tilaisuuden esitysmateriaaliin voi tutustua tästä linkistä

Lisätietoja

Geologi Perttu Mikkola
040-5668017, perttu.mikkola@gtk.fi

Kartalle harmaalla rajattu Pasalanmäen tutkimusalue sijoittuu Leppävirran kirjonkylänluoteispuolelle. Aluetta ei tulla mittaamaan kokonaisuudessaan, vaan mittaukset tehdään erillisinä linjoina. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos.

Kartalle harmaalla rajattu Pasalanmäen tutkimusalue sijoittuu Leppävirran kirkonkylän luoteispuolelle. Vaikka maastotöitä tehdäänkin kesällä koko alueella, ne painottuvat Rengon ja Lamminmäen alueille. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos.