Luonnonkivimarkkinoita elvytetään lähialueyhteistyöhankkeessa

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoimassa NaStA-projektissa muun muassa kartoitetaan Virolahden seudun vanhat louhimoalueet sekä muut historialliset louhimoalueet Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tänä kesänä työt keskittyvät Virolahden alueelle.

Louhittujen kivien varasto Hämeenkylän vanhassa kivilouhimossa Virolahdella. Kuva: © Paavo Härmä, Geologian tutkimuskeskus 2021.

Pietarin keskustan kaupunkirakenteessa ja historiallisissa arvorakennuksissa on tunnetusti käytetty paljon suomalaista kiveä, etenkin Virolahdelta louhittua punaista rapakivigraniittia. Virolahden seudulta on viety kiveä Pietarin alueelle arviolta yli miljoona kuutiometriä. Pietarin historiallinen keskusta on UNESCO:n maailmanperintökohde, jota tullaan restauroimaan tulevaisuudessa. Nyt on ilmennyt halukkuutta käyttää alkuperäistä kiveä restauroitavissa kohteissa.

NaStA-projektissa kerätään tiedot Pietarin kaupunkirakenteissa käytetyistä kivistä sekä restaurointiin tarvittavista kivistä ja määritetään niiden ottoalueet. Projektissa kehitetään myös menetelmiä alkuperäisten kivien ottopaikkojen tunnistamiseksi. Lisäksi tutkitaan käsittelymenetelmiä, joilla uusi kivenpinta saadaan näyttämään vanhalta ja historialliseen kaupunkiympäristöön paremmin soveltuvalta. Projektissa selvitetään myös kivien kuljetusten logistiikka ja luodaan kaupallinen toimintamalli. Tällä pyritään elvyttämään luonnonkivimarkkinoita ja rajan yli tapahtuvaa kaupankäyntiä, sekä tekemään tunnetuksi luonnonkiven perintöä.

GTK:n koordinoima kolmivuotinen NaStA-projekti (History and future of natural stones in architecture – Bridge between South East Finland and Russia. Support for stone industry and cross border market chains i.e. geology, production, applications, and traditions.) on Venäjän ja Suomen välinen ENI CBC, eli Euroopan Unionin ulkorajayhteistyöohjelman projekti. Euroopan Unioni kattaa puolet tukirahoituksesta, ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot. NastA-projektin toteuttamiseen osallistuvat Suomesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Pietarista yhtiöt Geostrom, SC Mineral sekä Pietarin valtion yliopisto.

Nyt NaStA-projektin toisena kartoituskesänä GTK:n tutkijat jatkavat vuonna 2020 aloitettuja maastotöitä. Työt kohdistuvat Virolahden alueelle. Kartoitusvaiheessa maastossa ja vanhoilla louhimoalueilla liikutaan kävellen. Näin aiheutetaan ympäristölle mahdollisimman vähän häiriötä. Vanhoja louhimoalueita korvaavien uusien ottoalueiden tutkimuksissa tehdään kalliokairausta valituilla kohdealueilla. Tämä on kesän näkyvin maastotyövaihe. Mikäli syksyllä maastotyön loppupuolella on tarve ottaa lisää kivinäytteitä, pyydetään tähän erikseen maanomistajan lupa.

Lisätietoja

Geologi Paavo Härmä, GTK, p. 0400 478 938, paavo.harma@gtk.fi
Yksikön päällikkö Hannu Lahtinen, GTK, p. 050 348 8660, hannu.lahtinen@gtk.fi