Metalleilla on keskeinen rooli digitalisaatiossa – niiden kierrätettävyyttä pitää voida parantaa

Elektroniikan ja siinä käytettävien raaka-aineiden elinkaarta voidaan pidentää ja kierrätettävyyttä tehostaa. Tutkimuksella lisätään raaka-aineiden kestävään tuotantoon ja käyttöön liittyvien prosessien ymmärrystä.

Stack of old, broken and obsolete laptop pc computer for repair and recycle
Kuva: Adobe Stock

Digitalisaatio on yksi aikamme megatrendeistä mm. kaupungistumisen, kehittyvien markkinoiden kasvun ja ilmastonmuutoksen kanssa. Digitalisaatio on kaikessa mukana, kuten ovat luonnonvaratkin. Ilman niitä yhteiskuntamme ei pyöri. Käyttämässämme elektroniikassa on paljon metalleja: toiset yleisempiä, toiset harvinaisempia, ja monet kriittisiä. Metallit ovat muodostuneet miljoonien vuosien saatossa ‒ usein miljardeja vuosia sitten ‒ erityisten prosessien ja olosuhteiden vuorovaikutuksessa.

Metalleja tuotetaan kaivoksista. Monen asian pitää kuitenkin olla kohdallaan, jotta niitä voidaan tuottaa. Geologin pitää löytää mineraaliesiintymä ja sen pitää sijaita paikassa, jossa sen louhinta on taloudellisesti kannattavaa ja paikallisesti hyväksyttävää. Asianmukaiset luvat on oltava kunnossa, markkinahintojen pitää olla suotuisia ja rahaa mittaviin investointeihin olla saatavilla kaivoksen rakentamiseksi. Mutta taloudellisesti kannattavia esiintymiä ei ole kaikkialla. Niitä on siellä missä geologiset prosessit ja olosuhteet ovat olleet suotuisia niiden muodostumiselle. Siksi keskimäärin yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta johtaa lopulta kaivokseen.

Jos laite kierrätetään käytön jälkeen ja sen metallit saadaan tehokkaasti talteen, raaka-aineista on jatkossakin hyötyä yhteiskunnallemme.

Älylaitteessa on n. 70 erilaista metallia pikkuriikkisinä määrinä. Elektroniikan käyttöikä on kuitenkin lyhyt, varsinkin jos sitä verrataan aikaan, jonka sen sisältämät raaka-aineet veivät muodostuakseen ja päätyäkseen laitteeseen. Se on pitkä aikamatka. Jos laite kierrätetään käytön jälkeen ja sen metallit saadaan tehokkaasti talteen, raaka-aineista on jatkossakin hyötyä yhteiskunnallemme. Suuri osa elektroniikasta päätyy kuitenkin yhä jätteeksi, ja runsaasti arvokkaita raaka-aineita menee hukkaan. Kuluttajat eivät välttämättä vie laitteitaan kierrätykseen, eikä kaikkia metalleja saada talteen. Jotta elektroniikan koko elinkaari olisi kestävämpi, pitäisi metalliseoksia tuottaa ja laitteita suunnitella niin, että niiden korjaamista helpotettaisiin ja kierrätettävyyttä parannettaisiin ja tehostettaisiin. Tämä vähentäisi kulutusta ja tarvittujen kaivoksista louhittujen raaka-aineiden määrää.

Kuluttaminen kestävän tuotannon keskiössä

Valtaosa elektroniikan vaatimista metalleista tuotetaan Kiinassa ja Afrikassa. Elektroniikan komponentteja tuotetaan pääasiassa Aasiassa. Tämä voi usein tapahtua olosuhteissa, jossa ympäristövaikutuksia tai ihmisoikeuksia ei ole otettu tuotannossa riittävästi huomioon. Sekä elektroniikan raaka-aineet että komponentit kuljetetaan toiselle puolen maailmaa. Olemme EU:ssa tältä osin tuplasti tuontiriippuvaisia, mikä taas vaikuttaa osaltaan huoltovarmuuteemme. Tämä on noussut esiin varsinkin koronapandemian yhteydessä sekä laivaliikenteen keskeytyessä Suezin kanavassa. Elektroniikkateollisuudella on ollut vaikeuksia saada metalleja sisältäviä mikrosiruja.

Olemme elektroniikan kuluttajia ja merkittävä osa markkinoiden toimintaa. Meillä onkin tärkeä rooli elektroniikkateollisuuden kestävyyden parantamisessa. Meidän pitäisi osata arvostaa kuluttamiamme luonnonvaroja nykyistä paremmin. Tietoisuus elektroniikan metalleista ja niiden alkuperästä, harvinaisuudesta, tuotannosta, investoinneista sekä sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista voi kehittää ymmärrystä kuluttajavastuullisuudesta. Kuluttajina voimme myös vaatia kestävämpää, omavaraista kaivostoimintaa sekä vastuullisempaa ja pitkäikäisyyteen tähtäävää elektroniikan tuotesuunnittelua, laitteiden korjattavuutta ja tehostettua kierrätystä Suomessa ja EU:ssa. Loppuun käytettyä elektroniikkaa ei tulisi nähdä jätteenä, vaan arvokkaana raaka-ainelähteenä.

Metallit ovat kulkeneet pitkän matkan, mutta niiden käyttöikää voidaan vielä kasvattaa huomattavasti. Metalleja ei ole syytä väheksyä, hylätä ja unohtaa. Ensimmäinen askel raaka-aineiden kestävään tuotantoon ja käyttöön on näihin liittyvien prosessien ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen. Teollisuudella ja alan tutkimuslaitoksilla on tässä merkittävä rooli.

Elektroniikan raaka-aineita ja niihin liittyviä haasteita tarkastellaan Geologian tutkimuskeskuksen vetämässä hankkeessa Digitalisaatio ja luonnonvarat yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa. Hanke käynnistettiin Sitran aloitteesta ja toteutuu Sitran rahoituksella. Hankkeen loppuraportti julkistetaan alkusyksystä 2021.

Teksti

Toni Eerola, erikoisasiantuntija, Mineraalitalouden ratkaisut

Ever Given -laiva tukki Suezin kanavan maaliskuussa 2021 aiheuttaen vahinkoa maailman laiva- ja rahtiliikenteelle. Kuva: Adobe Stock.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *