NEXT-projekti tunnistettu Euroopan komission innovaatiotutkassa

Euroopan komission innovaatiotutka on tunnistanut Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoiman NEXT-projektin kehitteillä olevan malminetsintämenetelmän korkean tason innovaatioksi.

Innovaatiotutkan tarkoituksena on julkistaa, kaupallistaa ja palkita EU:n rahoittamissa projekteissa kehitettyjä korkealaatuisia tuotteita. New Exploration Technologies (NEXT) -projektia rahoittaa EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Innovaatiotutkan riippumattomat asiantuntijat arvioivat NEXT-projektin tuotteen Uusi droonialustainen sähkömagneettinen tutkimusjärjestelmä mineraalien etsintää varten ‒ Novel electromagnetic (EM) survey system on UAV for mineral exploration huippuinnovaatioksi, jolla on lähitulevaisuudessa korkea markkinapotentiaali.

Tuotekehityksen taustalla ja avainkehittäjinä ovat oululainen Radai Oy, Loop and Line Oy Kirkkonummelta sekä GTK. Radai on tuotteen pääkehittäjä. GTK on toiminut kehitystyössä tukena ja mahdollistajana.

Innovaatiotutka sai alkunsa vuonna 2014 EU:n jäsenvaltioiden aloitteesta. Keskeisenä tavoitteena oli saada EU:n rahoittamille korkeatasoisille projekteille maailmanlaajuista näkyvyyttä ja kertoa suurelle yleisölle eurooppalaisen tutkimuksen ja kehittämisen teknisistä ja tieteellisistä edistysaskeleista. Innovaatiotutkalla on EU:n jäsenvaltioiden tuki ja toistaiseksi 23:n valtion ministeriöt ovat allekirjoittaneet nk. innovaatiotutkajulistuksen (Innovation Radar Declaration). Suomesta allekirjoittajana on Työ- ja Elinkeinoministeriö.

Innovaatiotutkan arvioinnissa painotetaan:

  • Innovaatiovalmiutta: tuotteen teknistä kypsyyttä ja valmiutta kaupallistamiseen.
  • Innovaatiojohtamista: konsortion sitoutumista tuoda innovaatiot markkinoille sekä projektijohdon kykyä tukea innovaatioita.
  • Markkinapotentiaalia: markkinoiden tarvetta ja laajuutta.
  • Innovaatioympäristöä: projektin konsortion yleisilmapiiriä, kuten sitoutumista, aktiivisuutta ja suorituskykyä.

Suomesta on toistaiseksi tunnistettu 117 EU-projekteissa syntynyttä innovaatiota. Näistä ainoastaan kaksi on liittynyt kaivannaisteollisuuteen. Kaikkiaan Euroopan kattavalla listalla on 3631 innovaatiota, joista 12 liittyy kaivannaisteollisuuteen. NEXT-projektin tuote on vasta toinen, joka liittyy suoraan malminetsintään.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Kaija, Geologian tutkimuskeskus, juha.kaija@gtk.fi, p. 029 503 2572
Tieteellinen koordinaattori Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus, vesa.nykanen@gtk.fi, p. 029 503 4306
Ari Saartenoja, Radai Oy, ari.saartenoja@radai.fi, p. 045 165 3443
Jarkko Jokinen, Loop and Line Oy, jarkko@loopandline.fi, p. 040 840 1060

The European Commission`s Innovation Radar
EU`s Innovation Radar Declaration
New Exploration Technologies – NEXT

NEXT projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen numero 776804 – H2020-SC5-2017 kautta.