Ota käyttöön opas kaivannaisjätteiden ja kaivannaisjätealueiden hallinnasta

Geologian tutkimuskeskus ja Kainuun ELY-keskus laativat oppaan kaivannaisjätteiden ja -jätealueiden hallinnasta. Oppaassa esitellään parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja niiden soveltamista kaivannaisjätteiden, kaivannaisjätteiden jätealueiden sekä niiden hallinnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi sekä vähentämiseksi.

Lataa opas käyttöösi

Opas kaivannaisjätteiden hallinnan MWEI BREF -vertailuasiakirjan parhaita käyttökelpoisia tekniikoita koskevien päätelmien soveltamiseen julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Opas edistää ympäristönsuojelua

Opas tarjoaa kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin työkaluja ja menetelmiä, joilla ehkäistään ympäristö- ja terveysvaikutusten muodostamista sekä pienennetään aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä. Se toimii tukena kaivannaisjätteiden jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä niin toiminnanharjoittajille kuin valvonta- ja lupaviranomaisille.

Opas perustuu kaivannaisjätteiden EU-komission julkaisemaan vertailuasiakirjaan ”Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries”. Oppaaseen on kerätty keskeinen tieto parhaista käyttökelpoisista tekniikoista sekä niiden soveltamisesta Suomessa huomioiden kansalliset ohjeistukset, oppaat sekä lainsäädännöt.

Lisätietoja

Päivi Kauppila
Geologian tutkimuskeskus, erikoistutkija
Puh. 029 503 3715
paivi.kauppila@gtk.fi