Pohjavesi- ja kiviainestutkimukset jatkuvat Lapissa

Lapin POSKI2 (Pohjavesien Suojelun ja Kiviaineshuollon yhteensovittaminen) – hankkeen maastotyöt jatkuvat ja painottuvat tulevana kesänä Itä- ja Pohjois-Lappiin. Työt keskittyvät pääosin aikaisemmin tutkimattomien pohjavesialueiden ja maa-ainesmuodostumien sekä uusien kalliokiviaineksen ottoon soveltuvien alueiden tutkimiseen. Valituilla kohteilla tehdään maastokartoituksia, maatutkaluotausta, vesinäytteenottoa sekä maaperäkairauksia joiden yhteydessä asennetaan pohjaveden havaintoputkia. Kalliokiviaineskohteiden näytteenottoa tullaan tekemään alkusyksystä kartoitusten päätyttyä. Tutkimusalue tulee kattamaan Inarin, Utsjoen, Sodankylän, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat.

Kartoitusta ja näytteenottoa tehdään kesän ja syksyn aikana useamman henkilön toimesta. Tällöin maastossa liikutaan pääsääntöisesti jalkaisin. Maatutkaluotausta tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa mönkijällä teitä ja uria hyödyntäen tai vaihtoehtoisesti jalkaisin maastossa. Näin ollen tutkimuksista ei aiheudu haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Maaperäkairauksia tehdään vain maanomistajan luvalla.

POSKI-hanke on koko Suomessa maakunnittain toteutettu valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuus. Tavoitteena on turvata laadukas pohjavesi, varmistaa maa- ja kiviaineksen saatavuus sekä pitkällä aikavälillä osoittaa vesihuoltoon ja kiviainesten ottoon soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkostoja sekä parantaa tietopohjan hyödyntämistä. Lisäksi kehitetään toteuttajatahojen ja aihealueen tutkimusmenetelmiä.

Lapissa hanke toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen vaihe päättyi 2015 ja alueellisesti se piti sisällään maakunnan Perämerenkaaren puoleisen osan sekä Pellon, Ylitornion, Tervolan ja Rovaniemen alueet. Käynnissä oleva toinen vaihe kattaa loput Lapin kunnat.

Hankkeen toteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto. Rahoitus koostuu Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskuksen myöntämästä Euroopan aluekehitysrahaston tuesta sekä toteuttajien, hankealueen kuntien, Lapin liiton sekä toimialan yritysten rahoitusosuuksista. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019.

Lisätietoja:

http://projects.gtk.fi/poski_lappi
Geologian tutkimuskeskus, geologi Juho Kupila, puh. 029 503 4315, juho.kupila@gtk.fi
Oulun yliopisto, tutkijatohtori Pekka Rossi, puh. 029 448 4395, pekka.rossi@oulu.fi
Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Mika Sarkkinen, puh. 040 540 4346, mika.sarkkinen@ymparisto.fi
Lapin liitto, maakuntainsinööri Juha Piisilä, puh. 040 711 8382, juha.piisila@lapinliitto.fi
Lapin ELY-keskus, suunnittelija Anne Lindholm, puh. 029 503 7021, anne.lindholm@ely-keskus.fi

Geologian tutkimuskeskus GTK luo geologisella osaamisella ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. GTK:n työ painottuu puhtaaseen teknologiaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos ja työllistää noin 420 henkeä.