Raaseporin Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Raaseporin Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuoden 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista pohjavesialueilla.

Kaikki kolme pohjavesialuetta sijoittuvat Ensimmäiselle Salpausselälle joka ulottuu Tammisaaresta lähes yhtenäisenä 35 kilometriä pitkänä reunamuodostumaharjanteena Mustion ja Virkkalan puoleenväliin. Tammisaaresta muodostuma jatkuu yhtenäisenä, 12 km pitkänä ja keskimäärin 500 – 600 m leveänä harjanteena Karjaan Kaskimaalle. Poikkileikkaukseltaan suhteellisen loivarinteinen harjanne kohoaa vähitellen koillista kohti siten, että Raaseporin koillispuolella se saavuttaa 60 metrin korkeuden merenpinnasta ja kohoaa 30 m ympäröivien savikkojen yläpuolelle. Alueella esiintyy paljon rantakerrostumia, sillä Salpausselässä on ollut runsaasti lajittunutta ainesta aaltojen kulutettavaksi ja kuljetettavaksi. Laajimmat rantakerrostumat ovatkin Salpausselkien liepeillä, missä hiekkaisia ja osin soraisiakin rantakerrostumia saattaa olla huomattavan paksuna kerroksena. Akviferityyppinä tutkitut pohjavesialueet ovat antikliinisia (purkavia).
 

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hankkeen rahoittivat Raaseporin Vesi, Raaseporin kaupunki, Uudenmaan ELY-keskus ja GTK.
Tutkimuksista valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku –palvelusta ja tutkimustulokset myöhemmin myös GTK:n Lähde –palvelusta.

Lisätietoja:
Geologian tutkimuskeskus, geologi Tiina Kaipainen, puh. 029 503 2214, tiina.kaipainen@gtk.fi
Uudenmaan ELY-keskus, hydrogeologi Timo Kinnunen, timo.kinnunen@ely-keskus.fi