Seismisiä mittauksia Tuusniemen ja Kuopion rajalla

Geologian tutkimuskeskus (GTK) suorittaa alkusyksystä seismisiä mittauksia Tuusniemen ja Kuopion rajalla.

Geologian tutkimuskeskus suorittaa seismisiä heijastusluotauksia Tuusniemen ja Kuopion kuntien rajalla Litmaniemen ja Pärsnämäen välisellä alueella (kts. kartta) syksyllä 2020, aikaisintaan 21.9. alkaen. Alettuaan mittaukset kestävät noin viikon. Mittauksissa selvitetään pienillä räjäytyspanoksilla aiheutettujen seismisten aaltojen heijastumista mittauslinjan alapuolisessa kallioperässä.

Tutkimukset ovat osa GTK:n Kuopion, Leppävirran, Tuusniemen ja Heinäveden alueiden kallioperän koostumusta, rakennetta ja mineraalipotentiaalia tutkivaa työmaata. Mittausten tavoitteena on selvittää kallioperän kivilajien ja niiden rakenteiden vaihtelua satojen metrien syvyydellä. Lisäksi ne ovat oleellinen osa GTK:lle hankittujen uusien heijastusseismisten mittalaitteiden testausta ja käyttöönottoa. Malminetsinnällisiä tavoitteita mittauksilla ei ole.

Luotauksissa räjäytetään noin kahden metrin syvyydelle kairareikään asetettuja pieniä dynamiittipanoksia ja mitataan räjähdysaaltojen etenemistä mittauslinjalle asetetuilla ”geofoneilla”. Mittauksen toimintaperiaate muistuttaa kaikuluotausta.

Maanomistajiin, joiden kiinteistölle räjäytysreikiä on suunniteltu, on oltu yhteydessä ja heidän kanssaan on sovittu tarvittavista luvista. Käytettävien panosten pienuudesta ja räjäytyssyvyydestä johtuen mittauksista ei aiheudu merkittävää melu-, tärinä- tai muuta haittaa. Panokset räjäytetään yksitellen. Maastoon ei jää mittauksesta merkittäviä jälkiä, eikä siitä aiheudu vaaraa alueella liikkuville.

Nyt mitattavan lyhyen testilinjan (noin 3 km) perusteella päätetään suoritetaanko samalla alueella ensi vuonna pidemmän linjan mittaus samalla menetelmällä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Suvi Heinonen, suvi.heinonen@gtk.fi, 029 503 2123
Projektipäällikkö Perttu Mikkola, perttu.mikkola@gtk.fi, 040 566 8017
Akkumineraaliprojektin verkkosivut

Karttakuva Litmaniemen ja Pärsnämäen välisestä alueesta, jolla mittaukset suoritetaan.
Suunniteltu seisminen mittauslinja (violetti laatikko) sijoittuu Tuusniemen ja Kuopion kuntien rajan molemmin puolin (paksu musta viiva) Litmaniemen ja Pärsnämäen väliselle alueelle. Pohjakartta © Maanmittauslaitos.