Suomen Akatemian rahoitus FERMAID-hankkeelle

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) erikoistutkija Joonas Virtasalolle ja FERMAID-hankkeelle on myönnetty Suomen Akatemian rahoitus.

Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkijalle, FT Joonas Virtasalolle, on myönnetty akatemiarahoitus FERMAID – Rautamangaanisaostumat Itämeren ekosysteemin tilan ja ilmastovaihteluiden sekä ihmisperäisen kuormituksen arkistoina -hankkeelle.

Ravinnekuormitus, rehevöityminen, happikato ja ilmaston lämpeneminen rasittavat Itämeren ekosysteemiä. Tehokkaat toimet meriympäristön tilan parantamiseksi edellyttävät luotettavaa tietoa Itämeren tilan pitkän aikavälin vaihteluista ja niitä säätelevistä tekijöistä.

FERMAID-hankkeessa tutkitaan ensimmäistä kertaa ilmaston ja ihmistoiminnan vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin viimeisten 7000 vuoden aikana rautamangaanisaostumien geokemiallisen koostumuksen avulla. Rautamangaanisaostumat ovat rauta- ja mangaanioksideista koostuvia kiekkoja, jotka ovat verrattain yleisiä rannikkoalueiden merenpohjalla.

Hankkeessa tuotetaan proxy-aineistoja 3–20 vuoden tarkkuudella käyttäen massaspektrometri mikroanalyysejä sekä mikrobiologisia analyysejä. Lisäksi hankkeessa määritetään ravinteiden ja metallien määrät, jotka voivat mahdollisesti vapautua rautamangaanisaostumista mereen ilmaston lämpenemisen, rehevöitymisen ja hapenpuutteen voimistumisen seurauksena.

Kansainvälisen hankkeen yhteistyökumppaneita ovat GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Christian-Albrecht University of Kiel, ETH Zürich, University of Copenhagen, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Nelivuotinen hanke alkaa 1.9.2020, ja sille myönnettiin Suomen Akatemian rahoitusta yhteensä 538 691 euroa.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen 78:lle akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 102 osahanketta.

Lisätiedot:

erikoistutkija Joonas Virtasalo, joonas.virtasalo@gtk.fi, p. 050 564 1434