Suomen sijoitus kaivosalan globaalina investointien kohdealueena laski – Suomi silti edelleen maailman kärjessä

Suomen houkuttelevuus maailman kaivosalan investointien kohdealueena laski vuonna 2018. Kärkipäähän sijoittuivat perinteiset kaivosmaat. Toimintaympäristön suhteen Suomi arvioitiin edelleen yhdeksi maailman parhaista. Tiedot ilmenevät tuoreesta Fraser Instituten julkaisusta Annual Survey of Mining Companies 2018.

Fraser-instituutin vuosittaisessa kyselytutkimuksessa arvioidaan eri maiden ja alueiden houkuttelevuutta kaivosinvestointien kannalta mineraalipotentiaalin ja investointeihin vaikuttavien poliittisten tekijöiden näkökulmista.

Suomi on ollut muutamana aikaisempana vuotena tutkimuksen kärkipäässä, mutta nyt Suomi sai sijan 17. Keskeisenä syynä sijoituksen laskuun on se, että Suomen malmipotentiaali ei saanut yhtä hyvää arviota kuin aiempina vuosina.

Tutkimus osoittaa, että perinteiset kaivosmaat ja niiden kaivostoiminnan kannalta tärkeimmät osavaltiot ovat kaikkein houkuttelevimpia alan investoinneille. Kärkipäähän sijoittuivat maailman merkittävimmät kaivostoiminta-alueet Kanadasta, USA:sta ja Australiasta sekä Chile.

Euroopan maista Suomi arvioitiin houkuttelevimmaksi yhdessä Ruotsin ja Irlannin kanssa. Toimintaympäristön suhteen Suomi arvioitiin maailman kolmanneksi parhaaksi. Tähän vaikuttivat mm. Suomen kattava geologinen tietoaineisto, hyvä infrastruktuuri ja selkeä lainsäädäntö, joskin lupaprosessien sujuvuudessa nähtiin parantamisen varaa. Tutkimukseen osallistuneet luonnehtivat Suomen yhteiskuntajärjestelmää läpinäkyväksi.

”Globaali kilpailu kiristyy, mutta Suomi on edelleen houkutteleva ympäristö kaivosinvestoinnille. Esimerkiksi akkumineraaleissa meillä on runsaasti potentiaalia”, sanoo mineraalitalouden johtaja Pekka Nurmi Geologian tutkimuskeskuksesta.

Investointipäätöksiä tehtäessä on otettava huomioon sekä yhteiskunnalliset tekijät että mineraalien löytymispotentiaali. Tutkimukseen vastanneiden mielestä investointipäätökseen vaikuttavat 40-prosenttisesti yhteiskunnalliset tekijät ja 60-prosenttisesti mineraalien löytymispotentiaali alueella.

Annual Survey of Mining Companies 2018 -kysely lähetettiin noin 2 600 malmien etsintää, kehitystä ja kaivostoimintaa tekevälle yritykselle eri puolilla maailmaa. Tutkimus tehtiin 21.8. – 9.11.2018, ja siihen vastasi 291 kaivosalan johtohenkilöä.

Lisätietoja:
Pekka Nurmi, johtaja, mineraalitalous, Geologian tutkimuskeskus, pekka.nurmi@gtk.fi puh. 029 503 2325

Linkki tutkimukseen:
www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2018