Suomi on maailman houkuttelevin kaivosalan investointien kohdealue

 

Suomi nousi vuonna 2017 maailman parhaaksi kaivosalan investointien kohdealueeksi. Vuonna 2016 Suomi oli viidennellä sijalla. Maailman toiseksi paras oli Saskatchevan provinssi Kanadassa, kolmanneksi USA:n osavaltio Nevada ja neljänneksi Irlanti. Tiedot ilmenevät Fraser Instituten julkaisusta Annual Survey of Mining Companies 2017.  

Suomen houkuttelevuus kaivosalalla johtuu hyvästä mineraalipotentiaalistamme ja toimivasta yhteiskunnasta. Tutkimukseen osallistuneet luonnehtivat Suomen yhteiskuntajärjestelmää läpinäkyväksi sekä tiedon saatavuutta hyväksi. Suomen geologinen tietokanta nähtiin investointeihin kannustavana.

”Suomen geologiset tietoaineistot ovat kansainvälisesti vertaillen erittäin kattavia ja ne ovat yksi merkittävä kilpailuetutekijä, joka tekee Suomesta houkuttelevan kaivosalan investointikohteen. Geologisten tietoaineistojen avulla yritykset pystyvät muodostamaan alustavan käsityksen mineraalipotentiaalista ja voivat näin kohdentaa omaa toimintaansa mielenkiintoisille alueille, toteaa Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Mika Nykänen.

Euroopassa paras kaivosalan investointien kohdemaa Suomen jälkeen oli Irlanti ja kolmanneksi paras Ruotsi. Koko maailmassa vähiten investointeihin houkutteleva maa oli Guatemala ja Euroopan maista vähiten houkutteleva Romania.

Investointipäätöksiä tehtäessä on otettava huomioon sekä poliittiset tekijät että mineraalien löytymispotentiaali. Tutkimukseen vastanneiden mielestä investointipäätökseen vaikuttavat 40 prosenttisesti poliittiset tekijät ja 60 prosenttisesti mineraalien löytymispotentiaali alueella.  

Annual Survey of Mining Companies 2017 -julkaisua varten arvioitiin mineraalivaroja ja etsintäinvestointeihin vaikuttavia poliittisia tekijöitä. Kysely lähetettiin noin 2700 malmien etsintää, kehitystä ja kaivostoimintaa tekevälle yritykselle eri puolilla maailmaa. Tutkimus tehtiin 22.8. – 10.11.2017, ja siihen tuli 360 vastausta.

Geologian tutkimuskeskus GTK luo geologisella osaamisella ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. GTK:n työ painottuu puhtaaseen teknologiaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos ja työllistää noin 420 henkeä.

 

Lisätietoja:

Mika Nykänen

pääjohtaja, Geologian tutkimuskeskus

mika.nykanen@gtk.fi puh. 029 503 0000

Pekka Nurmi

tieteellinen johtaja, Geologian tutkimuskeskus

pekka.nurmi@gtk.fi puh. 029 503 0000

 

Linkki tutkimukseen:

http://www.mining.com/wp-content/uploads/2018/02/fraser-institute-survey-of-mining-companies-2017.pdf