Batteristrategin: en möjlighet det lönar sig att utnyttja tillsammans

Ordförande för arbetsgruppen för den nationella batteristrategin Mika Nykänens sammandrag av de centrala observationerna och identifierade möjligheterna i strategin.

Finlands nationella batteristrategi har offentliggjorts. Jag är stolt över att jag fick vara ordförande för arbetsgruppen.

Under beredningen konstaterade vi att det är fråga om en enorm förändring: elektrifieringen av samhället, trafiken och arbetsmaskiner. Den globala megatrenden utmanar och skapar nya möjligheter. Kompetens på hög nivå ligger i centrum för förändringen.

I strategin identifierade vi betydande nya möjligheter för Finland och finländsk kompetens. Forskning och kompetens på hög nivå, den betydande potentialen hos batterimineralerna, hållbara produktionskedjor samt förmåga till teknologiska innovationer ger goda förutsättningar för framtida framgång. I strategin fastställde vi som mål att stödja övergången till koldioxidsnålhet. Vi konstaterade även att grunden för framgång är hållbarhet och ansvarsfull affärsverksamhet.

Finland har många styrkor som gör det möjligt att nå framgång. Finland bedöms ha de mest omfattande upptäckta och uppskattade europeiska fyndigheterna för batterimineral, såsom litium, kobolt, nickel och grafit, samt koppar som krävs för alla elmotorer. Europeiska kommissionen vill minska beroendet av import av råvaror som behövs för batteri – Finland producerar lösningar för detta.

Finland är redo att inta en betydande roll inom utvecklingen av batteri, batterimaterial och batteriteknologier samt produktionen av kolsnåla lösningar. Stöd för utvecklingen av den cirkulära ekonomin är en viktig del av batteristrategin. Strategin är dock en mer omfattande helhet än enbart återvinning: i strategin ingår ansvarsfull produktion av mineraler, förbättrad spårbarhet för och återvinning av råvaror och nya teknologiska lösningar.

Geologiska forskningscentralen stöder med sitt eget arbete den nationella batteristrategin. Världens främsta geologiska datalager, undersökning av ny mineralpotential och lösningar inom den cirkulära ekonomin samt stöd för ansvarsfull verksamhet ligger till grunden för vår verksamhet. Vi arbetar målmedvetet för att garantera framgång för Finland och våra kunder.

Den nationella batteristrategin är samtidigt mitt sista uppdrag som generaldirektör för Geologiska forskningscentralen, eftersom jag går vidare till nya uppgifter. Det har varit en ära att vara en del av ett av världens bästa team och jag tackar varmt personalen för allt stöd jag fått. Samtidigt vill jag tacka våra samarbetspartner och kunder, vars framgång ligger i centrum för vår verksamhet. Tillsammans skapar vi lösningar för mer hållbar tillväxt.

Mika Nykänen
Generaldirektör

Mer information

Finlands nationella batteristrategi 2025

Batteries from Finland – The Way to Low Carbon Future: webbinar och material

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande