Kritiska mineraler

Vi kartlägger mineral som har kritisk betydelse för Finland och EU.

Mineral som klassificerats som kritiska har stor ekonomisk betydelse och tillgången på dem förknippas med stora globala risker.Kritiska mineral är bl.a. kobolt, platinametaller och apatit.

Vi producerar lösningar som gäller tillgängligheten och utnyttjandet av mineral som har kritisk betydelse för näringslivet.Vi utvecklar kontinuerligt nya letningsmetoder och mineralsystemmodeller. Vi kartlägger mineralpotential. Det geodatamaterial som samlas genom kartläggningen skapar möjligheter för nya investeringar.

Vi främjar investeringar och säkerställer tillgången på mineral