Vattenförsörjning

Vi producerar information och lösningar som gäller grundvattnet och vattenhanteringen i gruvmiljöer. Vår vattenkompetens utnyttjas både i Finland och ute i världen.

Tillgång till rent vatten är en av de viktigaste globala utmaningarna i framtiden. Klimatförändringen och befolkningsökningen och åtgärder för beredskap inför dem förutsätter införandet av nya lösningar för vattenhantering som ligger i linje med principen om hållbar utveckling. Även industrin behöver miljömässigt hållbara vattenhanteringslösningar.

Vi tillgodoser dessa behov genom att tillhandahålla heltäckande lösningar för vattenhantering. Vi producerar geologisk information om grundvattenformationer och vattenhanteringen i gruvmiljöer och deltar i utvecklandet av vattensektorn och kunnande i detta område i Finland och runt om i världen.

Vi kombinerar vårt hydrogeologiska kunnande med våra kunskaper om klimatförändringens effekter och utvecklar lösningar för anpassning till förändringen. Vi utvecklar konstgjorda grundvattenlösningar, kartlägger nya grundvattenförekomster med hjälp av modern teknik och ger handledning i metoder att stänga gruvor på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Våra kunder är bland annat kommuner och städer, företag inom vattenförsörjnings- och mineralbranscherna samt organisationer och myndigheter.

Vi tillhandahåller lösningar för vattenhantering globalt