Geologi och den cirkulära ekonomin

Förra året använde vi nästan hundra miljarder ton olika råvaror och material världen över. Enligt en uppskattning i publikationen Circularity Gap Report sjönk den globala återvinningsgraden förra året med en procentenhet till cirka 8,5 procent.

Det är tydligt att det finns potential för en högre återvinningsgrad. Ofta blir dock den ekonomiska lönsamheten hos återvinning en utmaning. Ett tecken på detta är de stora mängderna metallskrot från Europa som hamnar i Asien och Afrika. Som geolog är det även lätt att identifiera flera råvaror som inte ännu har producerats i reserver men som skulle svara på det allt större och mer mångsidiga behovet av material. Litium och sällsynta jordmetaller är bra exempel på detta. Vi saknar ännu den materialreserv som behövs för energiomvälvningen, i synnerhet elektrifieringen av trafiken, exempelvis batterirevolutionen.

Att ersätta material, beakta materialeffektivitet inom produktion och återvinningsbarhet inom produktplanering samt industriella symbioser är viktiga områden inom forskning och utveckling för att främja den cirkulära ekonomin. Världsbanken förutspådde i sin rapport The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future år 2017 att den globala efterfrågan på mineraler som krävs för kolsnålhet kommer att öka kraftigt fram till 2050 (litium 965 %, grafit 383 % och nickel 108 %). Om det inte finns reserver att återvinna eller ersättande material behövs primärproduktion – ny input för den cirkulära ekonomin.

Vanligtvis fäster man uppmärksamhet vid specialråvaror som behövs i utvecklade länder, men den globala befolkningstillväxten, rikare medelklassen och urbaniseringen ökar efterfrågan på s.k. traditionella gruvprodukter såsom järn och koppar. En utmaning för deras del är kombinationen av sjunkande malmhalter och ökad produktionsomfattning för att kompensera detta. Då det kommer till att svara på materialbehoven i utvecklingsländer är det således ytterst viktigt att hitta metoder som garanterar även hållbar primärproduktion, vid sidan av att materialen cirkulerar.

GTK deltar i skapandet av hållbart växande cirkulär ekonomi bland annat med GTK:s, VTT:s och Aalto-universitetets nya gemensamma laboratorium. Tillsammans med våra partner letar vi efter nya synergier för utveckling av forskning, återvinning och tillvaratagande av oorganiska material och metaller. Laboratoriet är en central del av det mer omfattande Circular Raw Materials Hub, som även innefattar VTT:s materialtekniska laboratorier i Tammerfors, Bioruukki i Stensvik i Esbo och GTK:s provanrikningsfabrik i Outokumpu (GTK Mintec). Hub betjänar även omfattande olika intressegrupper, bland annat den växande batteriindustrin. I de olika partnerprojekten deltar ungefär 20 professorer och 250 övriga experter i utvecklingen av forskning, återvinning och tillvaratagande av oorganiska material och metaller. Projektportföljens storlek är cirka 35 M€. Arbetsmängden är stor, men det tvärvetenskapliga samarbetet och topputrustningen möjliggör goda resultat – och de behövs!

Välkommen att lära dig mer om Circular Raw Materials Hub på vår webbplats: www.circularrawmaterials.fi.

Saku Vuori
Direktör, forskning och innovationer