Geologiska lösningar: GTK:s årsöversikt 2019 publicerad

År 2019 diskuterades bland annat lösningar för klimatfrågor aktivt i offentligheten. Föregående år var det sista året för vår tidigare strategiperiod, och under året utvecklades vi på alla delområden för strategin och vår genomslagskraft stärktes. Samtidigt stakade vi ut riktlinjer för framtiden. Året innan dryftade vi med hela personalen samt i en stor omfattning med våra kunder och samarbetsparter frågor om hur framtiden ser ut och vilka lösningar geologi erbjuder.

Enligt vår uppfattning har geologin mycket att ge.

”De senaste forskningsrönen är en förutsättning för att kunna lösa stora globala utmaningar som urbanisering, tillgången till rent vatten och kritiska råvaror, och klimatförändringar. Lösningarna förutsätter också starkt samarbete och ett multisektoriellt grepp om forskningen”, skriver generaldirektör Mika Nykänen i sin översikt.