Geoutställningen på verksamhetsstället i Rovaniemi berättar om den mångsidiga geologin

Geoutställningen i nedre hallen på verksamhetsstället i Rovaniemi presenterar mångsidigt det nordliga områdets geologi från gruvhistoria till dagens geoturism. Utställningen lämpar sig för alla som är intresserade av geologi.

Besökaren introduceras i geologins värld med hjälp av grundläggande information om berggrunden och jordmånen, till exempel om olika stenarter, deras tillkomstmekanismer och olika formationer i jordmånen. På utställningen presenteras prov på stenarter som är typiska för det nordliga området och bilder på olika formationer i jordmånen.

Metoderna för kartläggning av mineralnaturresurser presenteras i ett separat avsnitt. Besökaren kan dessutom studera malm- och stenartsprover, en äkta borrkrona och exempel på de berggrundprover som erhålls vid borrning.

Geologins betydelse för samhället belyses med information om geologiska råvaror och deras utnyttjande. På utställningen visas bl.a. produkter som vi använder varje dag och som tillverkats av geologiska råmaterial. Först kommer man att tänka på metallprodukter av olika slag, men vilken anknytning har tandkräm eller papper till geologiska råmaterial? Allt detta förklaras i utställningen.

I avsnittet om glaciärerna och klimatförändringen ges en översikt över de förändrade förhållandena i Norra Finland under istiden och efter den. En av utställningens specialiteter är en ca 115 000–130 000 år gammal lärkträdstam, som påträffandes vid schaktningen av Vuotso kanal. Den berättar om den kontinuerliga förändringen av klimatet.

Utställningen har också historiska inslag. Petsamon Nikkeli Oy:s skeden är en del av den finländska gruvverksamhetens historia, medan kopiorna av guldkorn och smyckestenarna berättar om guldgrävningen i vårt land.