GTK undersöker berggrunden i Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Pedersöre och Vetil sommaren 2020

Geologiska forskningscentralen (GTK) undersöker berggrunden i Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Pedersöre och Vetil som en del av ett rikstäckande projekt för att utreda förekomsten av batterimineraler. Undersökningen, som påbörjades 2019 ger aktuell information om de geologiska enheterna och deras kontinuitet i områden vars berggrund är dåligt känd. Resultaten kan tillämpas vid prospektering av batterimineraler, bedömning av bl.a. bergvärmepotentialen och grundvattenkvaliteten samt avgränsning av områden med bergarter av bra kvalitet som är nödvändiga för vägunderhållet. Resultaten är också vetenskapligt intressanta för att klarlägga berggrundens uppkomst och utveckling i Finland.

Fältarbetet för att kartlägga blottningar av berggrunden och söka efter stenblock pågår mellan maj och slutet av september. I samband med kartläggningen görs observationer av bergarterna och deras struktur. Vi tar också små bergartsprover med hammare för fortsatt undersökning. Kartläggarna tar sig fram med bil och till fots. Vid observationer måste vi flytta undan mossa som växer på blottningarna. I terrängundersökningarna deltar GTK:s geologer och forskningsassistenter samt två säsongsanställda geologistuderande.

Utöver kartläggningen har GTK planerat att utföra maskinell moränprovtagning på ett område öster om byn Emet. Moränprovtagningen sker med markägarens samtycke. Markägare som provtagninen berörs har redan kontaktats.

Området där undersökningar utförs är utmarkerat med svart.

Mer information:
Geolog Janne Kuusela, tel. 029 503 2608, janne.kuusela@gtk.fi
Batterimineralprojektets webbsidor: http://projects.gtk.fi/akku