GTK utför berggrundsprovtagning i Kaustby och Kronoby

Geologiska forskningscentralen (GTK) undersöker berggrunden i Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Pedersöre och Vetil (9.11 – 31.12.2020) som en del av ett rikstäckande projekt för att utreda förekomsten av batterimineraler. Undersökningen ger aktuell information om de geologiska enheterna och deras kontinuitet i områden vars berggrund är dåligt känd. Resultaten kan tillämpas vid prospektering av batterimineraler, bedömning av bl.a. bergvärmepotentialen och grundvattenkvaliteten samt avgränsning av områden med bergarter av bra kvalitet som är nödvändiga för vägunderhållet. Resultaten är också vetenskapligt intressanta för att klarlägga berggrundens uppkomst och utveckling i Finland.

GTK har planerat att utföra maskinell provtagning med diamantborr i Kronoby och Kaustby på ett område som markerats på kartan. I provtagningen görs sammanlagt 15 st. borrhål vilkas sammanlagda längd är 1500m. Provtagningen sker med markägarens samtycke. Markägare som berörs av diamantborrprovtagningarna har redan kontaktats.

Mer information:
Geolog Janne Kuusela tel. 029 503 2608, janne.kuusela@gtk.fi
Batterimineralprojektets webbsidor: http://projects.gtk.fi/akku

GTK har planerat att utföra maskinell provtagning med diamantborr i Kronoby och Kaustby på ett område som markerats på kartan.
GTK har planerat att utföra maskinell provtagning med diamantborr i Kronoby och Kaustby på ett område som markerats på kartan.