Strategi 2020-2023

Geologisk kompetens kan användas för att lösa frågor som gäller de stora globala utmaningarna, till exempel hållbar produktion, cirkulär ekonomi, rent vatten, energi med låga koldioxidutsläpp och klimatförändringen. Med den nya strategin vill vi ta fram lösningar genom vilka det är möjligt att skapa en hållbar ekonomisk utveckling för miljön och människorna i Finland.

Strategin omfattar åren 2020–2023 och den har fyra fokusområden:

GTK utarbetade sin nya strategi genom en interaktiv process under vilken personal, kunder och intressentgrupper deltog i beredningen av strategin i verkstäder och webbdiskussioner. Som ett resultat av arbetet i verkstäderna blev det också möjligt att sammanfatta syftet med GTK:s existens: “För vår jord. For Earth and for Us.”