Värderingar

Djärvt nyfiken och banbrytande

  • Vi förutser aktivt framtiden, utvecklingen av verksamhetsmiljön och av kundernas behov samt tar vara på möjligheter.
  • Vi fungerar som en föregångare för samhällets bästa och går djärvt över gränserna till olika tillämpningsområden.
  • Vi förnyar målmedvetet vår kompetens, vår verksamhet och vårt sätt att jobba.

Mer tillsammans

  • Vi fungerar målmedvetet tillsammans med partner i ändamålsenliga nätverk.
  • Vi testar nya samarbetsformer.
  • Vi är en mångsidig gemenskap och delar och utnyttjar aktivt data och förståelse.

En ansvarstagare med uppskattning

  • Vi har förtroende och är förtroendevärda.
  • Var och en av oss bär ansvar för resultaten av, kvaliteten på och obundenheten hos sitt arbete, arbetsgemenskapens välbefinnande samt främjandet av hållbar tillväxt.
  • Vi skapar en inspirerande stämning, uppskattar var och ens arbetsinsats och inkluderar alla.