GTK är en toppenplats för geologisk kompetens

Ilkka Martinkauppi
Forskare

Forskaren Ilkka Martinkauppi har arbetat tolv år med geologisk forskning på GTK:s verksamhetsställe i Karleby. Ilkka är specialiserad på fibermätningsmetoden, där berggrundens temperatur mäts med en optisk DTS-fiberapparat. Han utför mätningar på olika håll i Finland från Kittilä till Esbo. Ilkka är ordförande för Nööri, personalklubben i Karleby.

– Vi planerar rekreationsprogram för personalen. Vi ordnar gemensamma kvällsevenemang och olika fritids- och motionsaktiviteter. Vi går bl.a. på bio, teater och konserter. Dessutom ordnar vi aktiviteter tillsammans med de övriga personalklubbarna på GTK. Vi deltar till exempel med gemensamma lag i Jukola- och Venlakavlen. I GTK:s egen Geoturnering tävlar alla personalklubbarna med varandra. Jag är också vice förtroendeman i Karleby. Personalens välbefinnande intresserar mig. Jag gillar att vara med människor och att hjälpa dem, berättar Ilkka.

Som en forskarnatur med passion för sitt arbete upplever Ilkka att GTK är en toppenplats för honom.

– Det finns inte många arbetsplatser i min bransch, dvs. inom geofysik, i Finland. GTK är den största, pålitligaste och mest uppskattade arbetsgivaren. Jag drömde redan under studietiden om att få jobba på GTK. Här får jag forska. Jag har inte enbart uppgifter av projektkaraktär, utan jag får också jobba med större helheter. På GTK får jag utveckla min egen specialkompetens tillsammans med arbetskamraterna. Här finns goda förutsättningar att knyta internationella kontakter, vilket inte alltid är fallet med konsultbyråerna. Jag vill hjälpa finska företag så att de kommer framåt. Det är också trevligt att möta kunder, då GTK är oberoende och kan alltid rekommendera just den lösning som lämpar sig bäst för kunden, säger Ilkka.

Ilkka är stolt över att han varit med om att introducera DTS-apparaterna för mätning av temperaturdistribution i Finland.

– När jag började här hade GTK nyligen köpt två DTS-apparater, och jag uppmuntrades att lära mig använda apparaterna och att tillämpa dem på våra undersökningar. Jag känner yrkesstolthet över att jag varit med om att lansera den här nya metoden i Finland. Jag får hjälpa kunderna och föra budskapet om metoden vidare. Att använda DTS är högaktuellt också globalt, säger Ilkka.

Enligt honom är GTK en bra arbetsgivare som bjuder på många möjligheter till karriärutveckling.

– GTK är en mångsidig, internationell och ungdomlig arbetsplats. Vi har fått en hel del unga och nyutexaminerade anställda till GTK. Vi erbjuder dem bra verktyg samt möjlighet att skaffa sig spetskompetens och avancera i karriären. På GTK har den som vill och kan goda möjligheter att få mer ansvar, berättar Ilkka.

Ilkka upplever att hans arbete inom geoenergi har direkta effekter som gynnar hela jorden.

– Det är viktigt att få vara med om att producera grön energi som solen laddat i jordskorpan. Förnybar energi är bra för Finland och hela världen. Finlands natur är viktig för mig och därför är det fint att få bidra till något som är till nytta för de kommande generationerna. Jag upplever att mitt arbete har betydelse, berättar Ilkka.

Han anser att GTK går i en bra riktning.

– Vi inriktar oss allt starkare på internationell forskning. Vi har en ungdomlig och mångsidig grupp experter inom geoenergi, och vi producerar forskning som betjänar hållbara värderingar, berömmer Ilkka.

Han anser att GTK absolut är en toppenplats för geologisk kompetens.

– Om du har studerat i geobranschen är GTK utan vidare den bästa arbetsplatsen. GTK erbjuder de bästa möjligheterna att få en mångsidig karriär från skolbänken till pensionsåldern. GTK är också en toppenplats för folk från andra branscher. Här får man arbeta med människor av olika slag och med intressanta utmaningar. Arbetet är varierande. Tiden blir inte lång för den som jobbar här, summerar Ilkka.