GTK är känd för sina förträffliga möjligheter till karriärutveckling

Małgorzata Szlachtatekn.dr, började sitt arbete vid Geologiska forskningscentralen i Finland för över ett år sedan. Hon är äldre forskare vid enheten för lösningar inom cirkulär ekonomi som ligger i Kuopio.  

Innan Małgorzata anställdes vid GTK var hon verksam som biträdande professor vid Wrocław University of Science and Technology i Polen. Hon har varit forskarassistent vid universitetet i Utrecht i Nederländerna och har bedrivit forskning i Malaysia och Frankrike. Vid GTK arbetar hon med frågor i anknytning till lösningar för behandling och återanvändning av vatten, och återvinning av värdefulla grundämnen för näringsgrenar inom utvinningsindustrin.

”Jag kommer från universitetsvärlden, där jag tillbringat de senaste 15 åren med att koncentrera mig på vetenskapligt arbete och på att vara engagerad i akademiska aktiviteter. Jag har en bakgrund inom miljöteknik och är specialiserad inom teknik för behandling av vatten och avloppsvatten. Vid GTK tycker jag om att arbeta med experter som har olika bakgrunder. Det är inspirerande att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö för det ger oss en möjlighet att lära oss något nytt varje dag och att se vår forskning från ett annat perspektiv”, säger hon.

Małgorzata anser att hon kan bidra till att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan den akademiska världen och industrisektorn.

”Ibland är kommunikationen mellan universitet och den industriella sektorn begränsad, och därför finns det många bra idéer som aldrig kommer utanför universitetens väggar. Jag är glad att det vid GTK finns så många möjligheter att samarbeta med olika områden, inte bara med gruvsektorn utan även med andra liknande områden. För mig är det viktigt att kunna tillämpa min forskning i praktiken, vilket GTK underlättar.”

Małgorzata tycker att GTK är en arbetsplats som har en positiv anda och höga arbetsstandarder.

”Enligt min uppfattning är GTK en välorganiserad institution som fungerar effektivt. Den interna kommunikationsstrukturen, arbetsrelaterade krav, och anvisningar om hur vissa åtgärder ska göras är klara och förbättras ständigt. Personalen som arbetar med förvaltning och administration är väldigt vänlig och stöder sina icke-finsktalande anställda. Jag tycker att GTK är en bra arbetsplats med trevlig stämning.

Małgorzata uppskattar möjligheterna till karriärutveckling som GTK erbjuder.

”GTK stöder yrkesmässig utveckling genom att tillhandahålla en rad olika möjligheter för sina anställda. För mig som forskare och ingenjör är livslångt lärande en naturlig process. Jag har deltagit i specialistträning i områden inom vilka jag skulle vilja förbättra mina kunskaper. Jag är en aktiv deltagare i evenemang för kunskapsutbyte, konferenser, och workshoppar för att hålla mig à jour. Jag tar också kurser i finska som en del av min personliga utveckling”, säger hon.

Małgorzata anser att det internationella erkännandet som GTK har tillför ett mervärde till hennes arbetsplats.

”GTK är välkänt och erkänt världen över, och lockar till sig många utländska experter. Det är viktigt för mig att vara en del av världssamfundet. Jag tycker att mitt arbete med vattenbehandling, återanvändning och återvinning bidrar till den internationella dialogen och framstegen inom dessa områden”, säger hon.

Małgorzata tycker att framtiden se ljus ut för GTK.

”Vi har en ny strategi och organisation där miljöaspekter är ännu viktigare. Jag anser att dessa ändringar var nödvändiga för att framtidssäkra GTK och bilda mångfaldiga arbetsteam som kan ta i tu med miljöutmaningar inom gruvsektorn”, säger hon.

Małgorzata säger att en förutsättning för ett lyckligt liv är att bli tillfredsställd av resultatet av sitt arbete.

”Att arbeta vid GTK är en fantastisk fortsättning på min karriär. Arbetet ger mig tillfredsställelse, eftersom jag kan känna att mitt arbete här har en betydelse och att jag kan inverka på vår gemensamma framtid. Jag tycker att GTK är en arbetsplats för personer som är kreativa och ambitiösa och vill ha nya utmaningar och arbeta i en motiverande omgivning.”