Forskning på djupet

Teemu Lindqvist
Forskare

Geolog Teemu Lindqvist har arbetat med uppgifter som stöder byggnadsgeologi och samhällsbyggande i något över två år.

– Det bästa med arbetet är att jag kan påverka och ta ställning till planeringen av samhällsbyggandet. Jag kan ge mervärde i byggverksamheten med hjälp av geologi. Stadsmiljön byggs på och under jorden, och därför är det viktigt att vi hjälper planerarna att förstå jordmånens sammansättning och struktur, berättar Teemu.

Ett forskningsinriktat grepp tilltalar Teemu.

– Jag ville börja jobba på GTK eftersom vi här studerar utmaningarna på djupet och jobbet bygger på forskning. När det gäller att tackla utmaningar utgår vi ofta från ett brett perspektiv, säger Teemu.

Teemu upplever att han utvecklats på många olika områden under sin tid på GTK.

– Det är intressant att få vara med i urbaniseringsmegatrenden via en forskningsorganisation. Jag har också fått ta en tätplats i det digitala språnget. Jag har till exempel utvecklats till expert inom de nya teknikerna för 3D-modellering.

Teemu anser att GTK är en flexibel arbetsplats som satsar på forskning.

– Ofta letar vi efter förklaringar på det fenomen som vi studerar mer på djupet än normalt. Det är fint. Och arbetskamraterna här är strålande. Det finns människor i många olika åldrar här och det är genuint trevligt att jobba här, säger Teemu entusiastiskt.

Det är viktigt för Teemu att utvecklas i arbetsuppgifterna och karriären.

– Jag har lärt mig enormt om hur man ska kommunicera om geovetenskaperna med andra intressegrupper, till exempel med ingenjörer. Jag har också blivit skickligare på att förhandla. Dessutom har jag lärt mig mycket nytt om användningen av nya tekniska lösningar, räknar Teemu upp.

Geologiska processer har påverkat jorden under hela den tid som jordklotet existerat. Enligt Teemu ger insikter om geologi väldigt mycket mervärde inom byggande.

– Det har varit mycket belysande att förstå olika geologiska processer, till exempel hur sulfidleror uppkommit i områden som byggts på lermarker av en viss typ. Eller hur vattnets rörelser i berggrunden påverkar byggandet. Hur hålls berget samman om man bryter till exempel en tunnel i det? Sådana kunskaper gör byggarbetet kostnadseffektivare, berättar Teemu.

Teemu väntar sig att han i framtiden får fördjupa sig ännu mer i samarbetet med olika intressenter och i utvecklingen av kunskaperna om sprickbildningen i berggrunden. 

– Jag hoppas att jag också i fortsättningen får vara med om lika fina projekt som Tallinntunneln. Där var geologin ett centralt element. Vi deltog i arbetet med den preliminära geologiska utredningen, säger Teemu.

Han rekommenderar GTK som arbetsplats för människor som gillar ett forskningsinriktat grepp om arbetet.

 – Forskning är den röda tråden i allt som vi gör här på GTK. Dessutom lämpar sig den här arbetsplatsen för alla som har en stark kunskapstörst, säger Teemu.