När arbetet har stor inverkan på omvärlden, ger det motivation

Teppo Arola, Ledande expert
Se en video av Tepos karriär berättelser

Teppo Arola har arbetat på GTK som ledande expert inom geoenergi i tre år.

“Jag arbetar med allt från grundforskning till kunduppdrag inom geoenergi. Det här är en rätt ny disciplin. Det fina med geologi är att även om disciplinen tillhör det traditionella vetenskapliga fältet, så utvecklas det hela tiden. Det är fint att våra experter får vara med om att utveckla ett nytt område från första början”, berättar Teppo. 

Teppo kom till GTK från den privata sektorn. Han upplevde att GTK erbjöd en unik chans att få vara med om utvecklingen i branschen vid ett forskningsinstitut.

“Stoltast är jag över att jag får arbeta med kollegor som är smartare än jag – och att jag gör väl ifrån mig. Vi erbjuder kunderna fantastiska lösningar som de inte ens kunnat vänta sig. Det känns bra när vi gör kunder nöjda. Och även att vi får tack både internt och utifrån, av kunderna”, säger Teppo.

Han upplever att GTK är en dynamisk arbetsplats som är snabb i vändningarna och inriktad på förnyelse.

“Även om GTK är en stor och lite tungrodd inrättning jämfört med privata konsultföretag, så är centret ändå smidigt som forskningsinstitut. Vi har en ung grupp och kan förändras hastigt. Vi ligger i framkant.  Ibland kräver arbetet tålamod, men det är alltid mycket givande”, säger Teppo.

Det exceptionella med GTK i jämförelse med privata företag är att det finns tid att utveckla nya lösningar.

“Här kan jag lägga ned den tid som behövs på att samla in information, förädla den och utveckla nytt. I mitt arbete har jag lärt mig mer både om det vetenskapliga angreppssättet och om hur det är möjligt att kombinera vetenskap med kundorienterat tänkande”, berättar Teppo.

Teppo får motivation av att hans arbete har stor inverkan på omvärlden.

“Geoenergi är fortfarande en nyhet. Det är fint att arbeta med förnybar energi. Vi producerar information som ger de kolfria lösningarna ett enormt uppsving! Det känns bra att kunna påverka en så här viktig sak med sitt eget arbete”, säger Teppo entusiastiskt.

Enligt honom handlar framtiden om kontinuerlig förändring, världen förändras och GTK är starkt med i denna förändring.

“Jag ser oss som en smidig aktör som slår vakt om pålitlighet och vetenskaplig kompetens. Vi har förmåga att producera ny information för våra kunder och berätta om det utåt på ett begripligt sätt”, säger Teppo.

Teppo rekommenderar GTK för innovativa människor som vill utveckla sig själva och lära sig nytt.

“Här finns det bra möjligheter att utveckla sig själv. Allt beror på ens egen aktivitet. GTK lämpar sig som arbetsplats för alla som blickar framåt och förstår att världen förändras”, summerar Teppo.