GTK är ett bra ställe för karriärutveckling

Vasilisa Polichtchouk
Specialplanerare

Vasilisa Polichtchouk har arbetat sju år på GTK. Hennes uppgifter har omfattat allt från ekonomiförvaltning för projekt till utveckling av kunskapsledning.

“Nu jobbar jag i ett projekt för utveckling av kunskapsledning, där jag tar fram ett operativt BI-analysverktyg som kombinerar information från många olika datakällor. Verktyget används för att stödja ledningsarbetet. Målet med kunskapsledning är att gå mot ett informationsbaserat och bättre sätt att fatta beslut”, beskriver Vasilisa sitt arbete.

Arbetet på GTK är i linje med Vasilisas värderingar.

“I mitt arbete har jag fått använda mina språkkunskaper, t.ex. mina kunskaper i ryska och engelska. GTK är en internationell arbetsplats, och språkkunskaper är till nytta i projektarbetet. Jag kände mig genast hemma i det rofyllda Otnäs och Esbo jämfört med vimlet i Helsingfors centrum. Dessutom har jag uppskattat natur och stenar sedan jag var liten. Min far arbetade med malmer. I det avseendet passar arbetet på GTK bra in på mina personliga värderingar”, berättar Vasilisa.

Vasilisa har utvecklat sin karriär efter sina egna intressen på GTK.

“Jag har fått byta uppgifter internt. Jag har övergått från uppgiften som planerare inom ekonomiförvaltning till projektchef för utvecklingen av kunskapsledning och vidare till specialexpert inom kunskapsledning och målplanering. GTK är ett bra ställe för människor som vill utveckla sin karriär hos samma arbetsgivare”, berömmer Vasilisa.

Enligt henne är gemenskapen det bästa med GTK.

“Det går smidigt att arbeta med geologer och det sociala umgänget är okomplicerat. Vi har många olika gemensamma idrottsevenemang, till exempel Geoturneringen. Dessutom orienterar vi och spelar innebandy och badminton. Det fria umgänget fördjupar relationerna med arbetskamraterna. Det är enkelt att samarbeta med den närmaste kretsen. Jobbet löper, allt går framåt. Här står man inte och stampar på stället. Det är möjligt att utreda alla frågor och blicka mot framtiden”, berättar Vasilisa.

Hon upplever att GTK erbjuder goda möjligheter att utveckla sig själv.

“Jag har utvecklat mig själv på väldigt många områden. Jag har fått vara med i olika internationella projekt. För närvarande studerar jag för MBA-examen vid sidan av mitt arbete. Det är fantastiskt att GTK gjort det möjligt för mig att utveckla mina ledarfärdigheter”, säger Vasilisa.

Vasilisa tycker att det är fint att kunna lära sig mycket nytt till exempel om artificiell intelligens och digitalisering på GTK.

“Jag känner mig stolt över att kunna kombinera många olika områden med varandra i mitt arbete. Jobbet har också gett mig inblick i olika nivåer inom ledningsarbetet. GTK har alltid varit en internationell arbetsplats och den här utvecklingen fortsätter med globaliseringen. Som arbetsplats är GTK varm, öppen, ansvarsfull och inriktad på att gå framåt”, räknar Vasilisa upp.

Vasilisa anser att GTK lämpar sig för sociala naturvänner.

“Jag rekommenderar GTK för människor för vilka naturen är viktig. GTK lämpar sig också för människor som kan smidigt anpassa sig till sociala situationer av olika slag och som gillar att uppnå mål – även under press”, säger Vasilisa.