Karttjänster

Kartgränssnitten i GTK:s karttjänster innehåller rikligt med observations- och mätinformation samt tolkningar av den.

Metallmalmer, industrimineraler och malmprospektering

Mineral Deposits and Exploration (MDaE)

Malm- och industrimineralfyndigheter i Finland i tjänsten riktad till gruvsektorn.

Till tjänsten

Fennoscandian Mineral Deposits application, databas över malmfyndigheter och kartor

Kartapplikationen visar mineralfyndigheter, gruvor, malmrika områden samt geologiska och geofysiska kartor över Fennoskandia. Dessutom finns länkar till nedladdningsbara kartfiler samt till databasen och sammanställd information om kritiska mineraler.

Till tjänsten

MPM Online Tool

Med arbetsverktyget kan man utnyttja GTK:s geografiska information med hjälp av ArcGIS-programvarufamiljens spatiala analysfunktioner och modellera möjliga malmprospekteringsområden i Norra Finland

Till tjänsten

Mineral Systems of Finland

The online service contains systematically organized and maintained data for various types of mineral systems and aims to support identification of new mineral exploration targets in Finland.

Till tjänsten

Berggrundsforskning

Den finska berggrunden

Tjänst för sökning i berggrundskarta (DigiKP200, 1:200 000 berggrundskarta, på engelska) samt i geologiska enheter och elektroniska publikationer som anknyter till dem.

Till tjänsten

Vattenförsörjning

Lähde

Lähde-nättjänsten samlar och gör tillängliga resultaten av GTK:s grundvattenundersökningar. Dessutom innehåller tjänsten allmän information om de finska grundvattenreserverna.

Till tjänsten

Jordmån och berggrund, byggande och planering av markanvändning

Jordskorpa

Karttjänsten erbjuder den mest aktuella bilden av jordmånen och berggrunden i Finland. Kartbilden är kombinerad med en höjdmodell skapad av LMV:s laserskannade material.

Till tjänsten

Sura sulfatjordar

Sura sulfatjordars förekomst och egenskaper i Finlands kustområden.

Till tjänsten

Undersökning av jordarter

En visnings- och nedladdningstjänst för information från undersökning av jordarter sammanställd av flera olika producenters material.

Till tjänsten

Bakgrundskoncentrationer i jordmånen (TAPIR)

Karttjänsten räknar ut regionala värden för bakgrundskoncentrationer utifrån observationer av koncentrationer som finns lagrade i en databas.

Till tjänsten

Kartläggning av torvmarker

Myrar och torvmarker

Markanvändning av myrar och torvmarker samt kartlagda torvreserver.

Till tjänsten