Nationella geodata

Samlas geodata inom din organisation som kunde vara till nytta för samhället som helhet?

En av GTK:s uppgifter är att ha hand om den centraliserade datainsamlingen och dataunderhållet inom geologi i Finland. Utveckling av ett nationellt geodatalager innebär en möjlighet till samarbete som gagnar samtliga experter för våra partner som producerar geodata.

Harmoniserade uppgifter förbättrar användbarheten

Information producerad av våra partner förvaras i GTK:s harmoniserade datastrukturer och samtidigt kontrolleras dess kvalitet. Uppgifterna är tillgängliga för alla som behöver dem och kan laddas ner i ett webbaserat användargränssnitt.

Gemensam användning gagnar samtliga aktörer inom geobranschen 

Centraliserad hantering, förvaring och tillhandahållande av geodata från olika källor gagnar samtliga partner. Användarna kan utnyttja tidigare undersökningar och resurser för nya undersökningsobjekt och innovationer. 

Företag och aktörer inom den offentliga sektorn deltar i samarbetet

GTK samarbetar inom hanteringen av geodata med bl.a. Trafikledsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Helsingfors stad, Tammerfors stad och Vanda stad samt Ramboll och SitoWise. 

Intresserad? Fråga mer av vår expert.