Våra kunder berättar: Geologiska forskningscentralen är en uppskattad och rekommenderad samarbetspartner

I september/oktober 2019 frågade vi våra kunder om hur kundförhållandet med Geologiska forskningscentralen (GTK) enligt kundernas erfarenheter har fungerat. På grundval av resultaten anser man att GTK är en sakkunnig och högklassig aktör.

GTK rekommenderas starkt

I undersökningen var GTK:s NPS-rekommendationsindex 58. Svararna förhåller sig även i fortsättningen positivt till samarbete med oss och till att köpa från oss.

Skalan för NPS-indexet (Net Promoting Score) är -100–+100. Indexet svarar på frågan med hur stor sannolikhet kunderna på basis av sina egna erfarenheter skulle rekommendera GTK till sin samarbetspartner. Ett högt NPS-index återspeglar hög kundtillfredsställelse och gott rykte.

GTK värderas högt som samarbetspartner

Våra kunder är nöjda särskilt med den höga nivån och goda kvaliteten på GTK:s expertis. Vi får även beröm för vårt smidiga samarbete, relevansen av den information vi producerar, och vår förmåga att hjälpa kunderna att nå sina egna mål. Som aktör får GTK beröm för sin ärlighet, pålitlighet och goda rykte.

Hela 62 % av svararna berättade att GTK hade hjälpt deras organisation att ta fram nya innovationer, lösningar eller praxis som en del av utvecklingen av affärsverksamheten.

”Med hjälp av GTK har vi tagit fram nya produktionsprocesser och optimerat befintliga processer.”

”Grundläggande geologisk forskning har en stor betydelse. Vi använder ännu idag modelleringsmetoder som GTK tagit fram under årens lopp.”

”I samarbete med GTK har vi undersökt och testat på ny teknologi för utnyttjande av geoenergi.”

”Genom konsultation och samarbete med GTK har vi tagit fram en lösning som vi har dragit nytta av i andra forsknings- och utvecklingsprojekt.”

”Samarbetet med GTK har medfört kostnadsbesparingar för oss.”

Resultaten ger även energi till att utveckla verksamheten

Vi gläder oss över den goda respons som vi har fått. Vi vill naturligtvis bli en ännu bättre partner för våra kunder. Undersökningens resultat hjälper oss att göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad än förut.

I fortsättningen vill vi vara ännu aktivare med att hålla kontakten med våra kunder, berätta ännu utförligare om våra tjänster och nya rön inom området, samt reagera smidigare på kundbehov.

Tack till alla som deltog i undersökningen!

Taloustutkimus Oy genomförde undersökningen som telefonintervju.

Mer information

Raisa Neitola
Chef för projektverksamhet
Tfn 050 348 7643
raisa.neitola@gtk.fi

Tuuli Kalliosalo
Kundrelationschef
Tfn 0505176824
tuuli.kalliosalo@gtk.fi