Digitalisaatio ja luonnonvarat

Ajankohta: 02.11.2021 - 02.11.2021Sijainti: Online

Mitä digitaalisten laitteiden ympäristövaikutuksista tiedetään? Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten kestävyyttä voidaan lisätä arvoketjun eri vaiheissa.

Digitaalisten laitteiden ja sovellusten määrä on kovassa kasvussa. Laitteissa, kuten televisioissa ja älypuhelimissa, käytettäviä raaka-aineita tarvitaan kuitenkin myös uusiutuvan energian tuotantoon ja sähköautoihin, jotka ovat merkittävässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Miltä iso kuva näyttää ja riittävätkö raaka-aineet?

Geologian tutkimuskeskus GTK:n, VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa selvitettiin ja vedettiin yhteen, mitä ICT-sektorin raaka-aineiden kulutuksesta tiedetään laitteiden arvoketjun eri vaiheissa. Sitra toimi hankkeen rahoittajana.

Tutkimuksessa pohdittiin seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä digitaalisten laitteiden raaka-aineet tulevat ja miten kestävää niiden tuotanto on?
  • Millaisilla ratkaisuilla kestävyyttä ja vastuullisuutta voidaan lisätä arvoketjun eri vaiheissa?
  • Miten arvokkaat materiaalit saadaan laitteista talteen ja miten laitteiden käyttöikää voitaisiin pidentää?
  • Miten digitaalisten laitteiden osalta voidaan siirtyä kohti kiertotaloutta?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan selvityksen tuloksista verkossa järjestettävään julkistustilaisuuteen tiistaina 2.11.2021 klo 9–10.30.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Geologian tutkimuskeskus GTK, VTT, Suomen ympäristökeskus ja Sitra.

TAPAHTUMAN TARKEMPI OHJELMA JA ILMOITTAUTUMISLINKKI >>>