Päällikkö (merigeologia)

Julkaisupäivä
24.05.2023
Haku päättyy
09.06.2023 16.15
Paikkakunnat
Espoo
Työavain Valtiolle.fi -palveluun
32-793-2023

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Yli 400 asiantuntijaamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa rakennamme kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos. www.gtk.fi

Päällikkö (merigeologia)

Geologian tutkimuskeskus hakee päällikköä merigeologisiin tutkimuksiin Ympäristöratkaisut -tulosyksikköön. Toimipaikkasi on Espoo, ja voit tehdä töitä joustavasti myös etänä työtehtävien salliessa.

Päällikkö toimii Ympäristöratkaisut -tulosyksikön merigeologiakokonaisuuden esihenkilönä keskeisinä tehtävinään toiminnan johtaminen ja toimialaan kuuluvan projektitoiminnan edistäminen, käynnistäminen ja koordinointi sekä GTK:n merigeologian kokonaiskehittäminen rekrytointien, menetelmäkehityksen, investointien ja toimintajärjestelmätyön avulla. Päällikkö raportoi omalle esihenkilölleen ja muille yhteistyötahoille ryhmän toiminnasta sekä toimii ryhmäpäälliköistä koostuvan yksikkötiimin jäsenenä ja vastaa merigeologian toiminnan tuloksellisuudesta. Päällikkö koordinoi asiakas- ja sidosryhmätoimintaa ja osallistuu uusien projektikokonaisuuksien valmisteluun sekä vastaa osaltaan eri yksiköiden välisestä yhteistyöstä projektitoiminnan onnistumisessa ja toteuttamisessa. Lisäksi hän osallistuu merigeologisen osaamisalueensa puitteissa kansainvälisen projektitoiminnan valmisteluun.

Merigeologia -toimintakokonaisuus tuottaa tietoa, ratkaisuja ja osaamista merialueiden kestävän hyödyntämisen tueksi. Toiminta vastaa merialueiden muutosten sekä resurssien kasvavan hyödyntämisen ja kestävän hallinnan haasteisiin. Keskeinen tehtävä on GTK:n tietopohjan vahvistaminen ja asiakkaille suunnattujen palvelujen kehittäminen. Merigeologian kokonaisuuteen liittyy vahvasti asiakasratkaisujen tuottaminen ja koko GTK:n osaamisen hyödyntäminen sovellusalueen toiminnassa. Keskeisenä tehtävä on myös merigeologian osaamisen kokonaiskehittäminen, ylläpito ja vastaaminen alan tieteellisestä tasosta GTK:ssa. Toiminnan tuloksellisuudelle on keskeistä merenpohjan geologia, geologiset prosessit (mm. sedimentaatio ja eroosio), merialueiden resurssien hyödyntämispotentiaalin arviointi, alueiden käytön suunnittelun tuki (mm. vesialueiden rakentaminen), sekä merialtaiden, erityisesti Itämeren, kehityksen ja muutoksen arviointi. Menestyksellinen toiminta edellyttää kykyä toiminnan kehittämiseen yhdessä yksikkötiimin kanssa.

Odotamme sinulta

  • Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • Merigeologian toimialan syvällistä tuntemusta
  • Innostusta ja halua toimia vastuullisessa esihenkilötehtävässä
  • Vahvaa kokemusta merigeologiaan liittyvästä asiakas- ja projektitoiminnasta, niiden kehittämisestä sekä asiakaskunnan tuntemusta
  • Alan kokonaisnäkemystä, kykyä monitahoisten kehittämiskokonaisuuksien hallintaan sekä kokemusta esihenkilötehtävästä
  • Tehtävän hoito edellyttää kotimaisten kielten lisäksi sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja kansainvälisessä toimintakentässä

Olet luonteeltasi vuorovaikutteinen yhteistyöpelaaja, sinulla on innovatiivinen asenne, innostava ote johtamisessa ja esimiestehtävissä sekä kiinnostus asiakastoimintaan ja uusien palvelu- ja projektimahdollisuuksien kehittämiseen. Pyrit tulosorientoituneesti tukemaan GTK:n yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

Luemme eduksi

  • Esihenkilökoulutukset/tutkinnot
  • Kokemuksen tieteellisten julkaisujen ja vaativien asiakasraporttien laatimisesta

Tarjoamme sinulle
Tarjoamme sinulle tehtävän kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhösi. Pääset työskentelemään monimuotoiseen yhteisöön, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta. Uudistamme määrätietoisesti osaamistamme ja toimintaamme. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan avulla. Tarjoamme lisäksi valtionhallinnon lomaedut sekä modernin ja monipaikkaisen työn puitteet, kuten joustavan työajan ja etätyömahdollisuudet. Tutustu meihin lisää: www.gtk.fi/ura-gtkssa

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 11 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on 5475–5835 €/kk.

Turvallisuusselvitys
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi .

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Tehtävä alkaa 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävässä noudatetaan työsopimuslain 4 § mukaista koeaikaa.

Lisätietoja antaa tuleva esihenkilösi yksikön päällikkö Jouni Pihlaja, puh. 0295034313, tavoitettavissa 30.5. klo 12–14 sekä 1.6. klo 9–11.

Työn luonteen vuoksi tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan Suomen kansalaisuutta.

GTK:lla tavoitteenamme on valmentava työyhteisö ja johtamisote.

Henkilöstön monimuotoisuus on meille rikkaus, joten kannustamme monenlaisia ja monentaustaisia ihmisiä hakemaan tehtäviämme.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen valtiolle.fi-järjestelmän kautta 9.6.2023 klo 16.15 mennessä. Työavain 32-793-2023.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi kesäkuun puolivälin vaiheilla.

Huomioithan, että hakijoiden nimet ja hakemukset liitteineen ovat julkisia.

Hae tehtävää