Tutkija (postdoc, fosforin sähkökemiallinen talteenotto vesistä)

Julkaisupäivä
07.09.2023
Haku päättyy
06.10.2023 16.15
Paikkakunnat
Kuopio
Työavain Valtiolle.fi -palveluun
32-1107-2023

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Yli 400 asiantuntijaamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa rakennamme kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos. www.gtk.fi

Tutkija (postdoc, fosforin sähkökemiallinen talteenotto vesistä)

Geologian tutkimuskeskus (GTK) hakee tutkijaa Kiertotalouden ratkaisut -tulosyksikköön. Tehtävä sijoittuu Kuopioon rikastuslaboratorion tutkimusryhmään.

Tässä tehtävässä olet mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa nimeltä ”MinPhos”. MinPhos-hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää fosforipitoisia jätevirtoja, joita syntyy maailmanlaajuisesti suuria määriä. MinPhos-hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivinen lähestymistapa fosforin erottamiseen ja talteenottoon saastuneista vesistä kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Tähän tehtävään liittyvät tehtävät ovat seuraavat:

 • Osallistuminen uudenlaisen sähkökoagulaatiojärjestelmään perustuvan järjestelmän kehitystyöhön, jossa käytetään uusia elektrodeja, jotka on valmistettu 3D-tulostustekniikalla ja päällystetty USPLD:llä
 • Kokeellinen arviointi EC-järjestelmän suorituskyvystä fosfokipsikasoista veteen huuhtoutuneiden myrkyllisten metallien erottamisessa ja sen jälkeen fosforin valikoiva talteenotto kehitetyillä kierrätettävillä adsorbenttimateriaaleilla
 • EY:n eri toimintaparametrien välisten vuorovaikutusten analysointi ja prosessin optimointi tilastollisen koesuunnittelun avulla
 • Laboratoriotestaus EC-pohjaiselle hybridijärjestelmälle fosforin talteenottoa varten todellisista vesinäytteistä
 • Analyyttisten mittausten suorittaminen, tutkimustietojen kerääminen ja tietojen tulkinta
 • Laadukkaiden tulosten tuottaminen, erityisesti vähintään yhden vertaisarvioidun tieteellisen julkaisun kirjoittaminen vuosittain ensimmäisenä kirjoittajana ja tulosten esitteleminen konferensseissa
 • Edistymisen raportointi hankkeen päätutkijalle ja esihenkilöllesi
 • Matkustamista tutkimusvierailuille ulkomaisiin yhteistyöyliopistoihin

Vaikka tässä tehtävässä on jo hahmoteltu tutkimussuunnitelma, voit vaikuttaa työn sisältöön, jos sitoudut MinPhos-hankkeen laajojen tavoitteiden saavuttamiseen.

Odotamme sinulta

 • Soveltuvaa tohtorin tutkintoa ympäristötekniikan, kemiantekniikan, kemian tai vastaavan tieteenalan alalta
 • Laajaa ympäristökemian tuntemusta
 • Todennettua tutkimuskokemusta (väitöskirja, julkaisut) sähkökemiallisiin käsittelyjärjestelmiin liittyvistä aiheista
 • Käytännön kokemusta sähkökemiallisista laboratoriotekniikoista, yleisistä analyyttisistä mittauksista sekä pinnan  karakterisointimenetelmistä
 • Kykyä suunnitella ja toteuttaa tehtäviä tehokkaasti mallintamisen ja laboratoriokokeiden avulla
 • Erinomaista kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa

Olet erittäin motivoitunut, luova, innokas tarttumaan tieteellisiin haasteisiin ja innostunut työskentelemään tiimikeskeisessä kansainvälisessä ympäristössä. Sinulla on hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot sekä kyky työskennellä itsenäisesti laboratoriossa ja eri taustoista tulevien tiimin jäsenten kanssa.

Luemme eduksi

 • Fysikaalis-kemiallisten vesienkäsittelytekniikoiden tuntemuksen
 • Elinkaariarvioinnin tuntemuksen
 • Ajokorttia (luokka B)

Tarjoamme sinulle
Tarjoamme sinulle tehtävän kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhösi. Pääset työskentelemään monimuotoiseen yhteisöön, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta. Uudistamme tavoitteellisesti osaamistamme ja toimintaamme. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan avulla. Tarjoamme lisäksi valtionhallinnon lomaedut sekä modernin ja monipaikkaisen työn puitteet, kuten joustavan työajan ja etätyömahdollisuudet. Tutustu meihin lisää: www.gtk.fi/ura-gtkssa

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus muodostuu vaativuusluokan 8 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on 3696 – 3939 €/kk.

Turvallisuusselvitys
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Tehtävä alkaa 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen ja kestoltaan 3 vuotta. Tehtävässä noudatetaan työsopimuslain 4 § mukaista koeaikaa.

Lisätietoja antaa erikoistutkija Małgorzata Szlachta, malgorzata.szlachta@gtk.fi, puh. 029 503 3645 tai tuleva esihenkilösi Emmi Heikkilä, emmi.heikkila@gtk.fi, puh 029 503 0094.

Henkilöstön monimuotoisuus on meille rikkaus, joten kannustamme monenlaisia ja monentaustaisia ihmisiä hakemaan tehtäviämme.

Lähetäthän hakemuksesi valtiolle.fi-järjestelmän kautta 6.10.2023 klo 16.15 mennessä. Työavain 32-1107-2023. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti englannin kielellä.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot/liitteet:

 1. Saate/motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo
 3. Julkaisuluettelo ja DOI (älä liitä mukaan kopioita julkaisuista)
 4. Selvitys tutkimusintresseistä, joka sisältää saavutuksesi ja kokemuksesi, jotka valmistelivat sinua tähän tehtävään.
 5. Kopio alkuperäisestä tohtorintutkintotodistuksesta (tarvittaessa virallinen käännös englanniksi). Jos tutkinto on vireillä rekrytointiprosessin aikana, toimita yliopistosi virallinen ilmoitus, jossa on väitöstilaisuuden arvioitu päivämäärä (älä liitä mukaan muita todistuksia).
 6. Yhteystiedot kahdelle suosittelijalle, joihin voidaan ottaa yhteyttä suosituksen antamiseksi (älä liitä mukaan kopioita suosituskirjeistä).

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi loppuvuoden 2023 aikana. Haastatteluun valittuja hakijoita voidaan pyytää toimittamaan kopio väitöskirjasta.

Huomioithan, että hakijoiden nimet ja hakemukset liitteineen ovat julkisia.

Hae tehtävää