Tutkija (rikastustekniikka) (hakuaikaa jatkettu 19.6.2023 saakka)

Julkaisupäivä
12.04.2023
Haku päättyy
19.06.2023 16.15
Paikkakunnat
Outokumpu
Työavain Valtiolle.fi -palveluun
32-580-2023

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Yli 400 asiantuntijaamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa rakennamme kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos. www.gtk.fi

Tutkija (rikastustekniikka) (hakuaikaa jatkettu 19.6.2023 saakka)

Geologian tutkimuskeskus hakee tutkijaa Kiertotalouden ratkaisut -tulosyksikköön Outokumpuun.

Tehtävänäsi on toimia rikastustekniikan tutkijana GTK Mintecin koetehtaalla tehden saumatonta yhteistyötä rikastuslaboratorion ja mineralogian ryhmien kanssa. Tehtävässä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia mineraalipohjaisten materiaalien rikastustutkimuksia niin yksikköprosessitestauksina tai laajempina jatkuvatoimisina koeajokokonaisuuksina yhdessä koetehtaan tutkimusryhmän kanssa. Työssäsi osallistut vahvasti tutkimusten toteuttamiseen käytännön tasolla hyödyntäen prosessitekniikan osaamistasi.

Projektit ovat pääasiassa mineraali-, ympäristö-, metalli- ja kemian teollisuuteen liittyviä tilaustutkimuksia sekä laajoja yhteisrahoitteisia tutkimuskokonaisuuksia. Tutkijana toteutat itsenäisesti tilaustutkimuksia ja huolehdit raportoinnista. Tehtäviisi voi kuulua myös osallistuminen asiantuntijan ja projektipäällikön roolissa projektien valmisteluun, tarjous- ja rahoitushakuihin sekä toteutukseen.

Odotamme sinulta

  • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. rikastus- tai prosessi-insinööri)
  • Töissä hankittua kokemusta rikastamolta, mineraalialan koetehdasympäristöstä tai muusta soveltuvasta prosessiympäristöstä
  • Vahvaa ymmärrystä mineraaliprosessoinnin eri osa-alueista
  • Valmiutta työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • Vuorotyövalmiutta sekä vahvaa hands-on -työasennetta
  • Hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa

Sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Osaat priorisoida ja johtaa omaa työtäsi sekä haluat kehittyä ja oppia uutta.

Luemme eduksi

  • Kokemuksen erilaisista primääreistä malmeista, mm. akkumineraalimalmit, perusmetallimalmit, teollisuusmineraalit
  • Kokemuksen projektitoiminnasta ja projektien johtamisesta sekä erilaisten rahoitusinstrumenttien tuntemuksen
  • Kokemuksen teollisuuden sivuvirtojen prosessoinnista
  • Osaamisen mineraalipohjaisten materiaalien kiertotaloudesta sekä laitteiden kunnossapidosta ja prosessiautomaatiosta

Tarjoamme sinulle
Tarjoamme sinulle tehtävän kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhösi. Pääset työskentelemään monimuotoiseen yhteisöön, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta. Uudistamme määrätietoisesti osaamistamme ja toimintaamme. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan avulla. Tarjoamme lisäksi valtionhallinnon lomaedut sekä modernin ja monipaikkaisen työn puitteet, kuten joustavan työajan ja etätyömahdollisuudet. Tutustu meihin lisää: www.gtk.fi/ura-gtkssa 

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan VL 8 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3696 – 3938 €/kk.

Turvallisuusselvitys
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän hakuaikaa jatkettu 19.6 saakka. Aiemmin tehtävää hakeneet ovat automaattisesti mukana haussa.

Tehtävä alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävässä noudatetaan työsopimuslain 4 § mukaista koeaikaa.

Lisätietoja antaa tuleva esihenkilösi Pirjo Seppälä (koetehtaan päällikkö), puh. 0295 035 841, tavoitettavissa tiistaisin klo 13-16 sekä Arno Kirpala (päällikkö), puh. 0295 035 860, tavoitettavissa tiistaisin klo 14-15 ja torstaisin klo 12-15.

Henkilöstön monimuotoisuus on meille rikkaus, joten kannustamme erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä hakemaan tehtäviämme.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen valtiolle.fi-järjestelmän kautta 19.6.2023 klo 16.15 mennessä. Työavain 32-580-2023.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi viikoilla 25-26.

Huomioithan, että hakijoiden nimet ja hakemukset liitteineen ovat julkisia.

Hae tehtävää