Tutkimusprofessori tai Apulaistutkimusprofessori (maaperägeologia)

Julkaisupäivä
19.05.2023
Haku päättyy
09.06.2023 16.15
Paikkakunnat
Espoo, Rovaniemi, Kuopio, Kokkola, Outokumpu
Työavain Valtiolle.fi -palveluun
32-760-2023

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Yli 400 asiantuntijaamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa rakennamme kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos. www.gtk.fi

Tutkimusprofessori tai Apulaistutkimusprofessori (maaperägeologia)

Geologian tutkimuskeskus hakee maaperägeologian tutkimusprofessoria tai apulaistutkimusprofessoria, erityisalanasi ovat mm. jäätiköityneet alueet, jäätikkösyntyiset sedimentit ja maaperämuodostumat. Työskentelet Vesiratkaisut -tulosyksikössä ja rakennat yhteistyötä laajasti GTK:n tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimipaikkasi on Espoo, Rovaniemi, Kuopio, Kokkola tai Outokumpu, ja voit tehdä töitä Suomessa joustavasti myös etänä.

Tehtävänäsi on tuottaa tieteellistä ymmärrystä jäätikkösyntyisten sedimenttien ja maaperämuodostumien syntyprosesseista, ja niiden ominaisuuksista. Tutkimuksella rakennetaan pohjaa erityisesti maankäyttöön ja rakentamiseen sekä geologisten luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvillä sovellusalueilla. Osallistut myös geologisen tietopääoman, temaattisten karttojemme, mallinnuksen ja tiedon tulkinnan kehittämiseen.

Sinulla on uravaiheeseesi nähden hyvä kyky hakea kilpailtua tutkimusrahoitusta sekä valmistella alan kansallisia tai kansainvälisiä tiede- ja innovaatiohankkeita ja ottaa myös niiden toteuttamisvastuita. Tehtävään kuuluu myös GTK:n maaperägeologisen osaamisen kehittämisen suuntaaminen ja tukeminen, sekä asiakaslähtöisten sovellusten kehittämiseen osallistuminen. Osaat hakea uusia tutkimuksellisia näkökulmia ja sinulla on kyky innostaa muita löytämään ja ratkaisemaan ajankohtaisia tutkimuksellisia haasteita.

Nykyaikainen, hyvin varusteltu työympäristömme sisältää erinomaisia tutkimusinfrastruktuureja (esim. https://www.gtk.fi/en/research/research-infrastructure-and-facilities/).

Odotamme sinulta
• Kelpoisuusvaatimuksena on tehtäväalueelle soveltuva tohtorin tutkinto geologiasta tai vastaavalta tieteenalalta ja vahva perehtyneisyys tehtäväalaan.
• Kansainvälisesti tunnustettua kvartäärigeologian asiantuntijuutta.
• Todennettua kykyä tunnistaa ja ratkaista yhteiskunnan kannalta tärkeitä uusia geotieteellisiä tutkimuskysymyksiä.
• Vahvaa motivaatiota tutkimukseen sekä osaamisen ja tutkimusmenetelmien kehittämiseen.
• Vakiintuneita verkostoja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.
• Erinomaista englannin kielen taitoa.
• Erinomaisia vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja tiimityöskentelytaitoja.

Luemme eduksi
• Kokemuksen maaperägeologisesta kartoituksesta ja/tai alueellisen mittakaavan maaperägeologisesta tutkimuksesta.
• Kokemuksen geofysiikan menetelmien ja/tai kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämisestä maaperägeologisessa tutkimuksessa.
• Kokemuksen kvartäärigeologisen osaamisen hyödyntämisestä ilmastonmuutostutkimukseen, malminetsintään, pohjavesivarojen hallintaan tai    maankäytön suunnitteluun liittyen.

Tarjoamme sinulle
Tarjoamme sinulle tehtävän kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhösi. Pääset työskentelemään monimuotoiseen yhteisöön, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta. Uudistamme määrätietoisesti osaamistamme ja toimintaamme. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan avulla. Tarjoamme lisäksi valtionhallinnon lomaedut sekä modernin ja monipaikkaisen työn puitteet, kuten joustavan työajan ja etätyömahdollisuudet. Tutustu meihin lisää: www.gtk.fi/ura-gtkssa

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 11-12 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja urapolkuvaiheen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on apulaistutkimusprofessorilla 5475-5835 €/kk ja tutkimusprofessorilla 6421-6843 €/kk.

Turvallisuusselvitys
Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Henkilö valitaan vakituiseen erikoistutkijan tehtävään ja professoriksi viideksi vuodeksi, josta on mahdollisuus jatkaa toiselle 5-vuotiskaudelle tai vakinaistua professuuriin. Tehtävä alkaa 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan työsopimuslain 4 § mukaista koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tieteellinen johtaja Saku Vuori puh: +358 400 249085, tavoitettavissa 26.5 Klo 12-13 tai yksikön päällikkö Eeva Käpyaho, tavoitettavissa sähköpostitse: eeva.kapyaho@gtk.fi.

Henkilöstön monimuotoisuus on meille rikkaus, joten kannustamme monenlaisia ja monen taustaisia ihmisiä hakemaan tehtäviämme.

Lähetäthän hakemuksesi, julkaisuluettelosi ja ansioluettelosi Valtiolle.fi-järjestelmän kautta 9.6.2023 klo 16.15 mennessä. Työavain 32-760-2023.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi kesä- elokuussa.

Rekrytoinnin yhteydessä toteutetaan soveltuvuusarviointi sekä tieteellinen arviointi, johon kuuluu tieteellinen esitelmä ja ulkoinen vertaisarviointi.

Huomioithan, että hakijoiden nimet ja hakemukset liitteineen ovat julkisia.

Hae tehtävää