GTK tunnetaan loistavista urakehitysmahdollisuuksista

Małgorzata Szlachta

Tekniikan tohtori Małgorzata Szlachta aloitti työt Geologian tutkimuskeskuksessa yli vuosi sitten. Małgorzata työskentelee erikoistutkijana GTK:n Kiertotalouden ratkaisut -yksikössä Kuopiossa.

Ennen GTK:lle tuloa Małgorzata työskenteli apulaisprofessorina Wrocław University of Science and Technologyssa Puolassa. Jatko-opintonsa hän suoritti Utrechtin yliopistossa Alankomaissa ja lisäksi hän on tehnyt tutkimustyötä Malesiassa ja Ranskassa. GTK:lla Małgorzata työskentelee veden käsittelyn ja uudelleenkäytön sekä arvokkaiden materiaalien talteenoton ratkaisuiden parissa kaivosteollisuuden alalla.

”Tulin GTK:lle yliopistomaailmasta, jossa olen työskennellyt viimeiset 15 vuotta tutkimuksen ja muun akateemisen toiminnan parissa. Minulla on taustaa ympäristötekniikasta ja asiantuntemusta veden ja jäteveden käsittelyteknologioista. GTK:lla työskentelyssä pidän siitä, että saan tehdä töitä eri taustoista tulevien asiantuntijoiden kanssa. Monitieteellisessä ympäristössä työskenteleminen innostaa. Se antaa meille mahdollisuuden oppia uutta joka päivä ja katsoa tutkimustyötämme eri näkökulmista”, Małgorzata sanoo.

Małgorzata kokee saavansa edistää korkeakoulujen ja teollisuuden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

”Yliopistojen ja teollisuuden välinen vuorovaikutus on ajoittain hyvin rajoittunutta, ja siksi monet erinomaiset ideat eivät koskaan löydä tietään yliopiston seinien ulkopuolelle. Olen iloinen, että GTK tekee paljon yhteistyötä kaivosteollisuuden sekä muiden geologiaan liittyvien teollisuuden alojen kanssa. Minulle on tärkeää, että työlläni on myös käytännön sovelluksia ja GTK helpottaa sitä.”

Małgorzata kokee, että GTK:lla on hyvä ilmapiiri ja työltä vaaditaan paljon.

”GTK:lla on mielestäni hyvin järjestäytynyt ja tehokas organisaatio. Sisäisen viestinnän rakenne, työhön liittyvät vaatimukset ja ohjeet erityisten järjestelyjen tekemiseen ovat selkeitä, ja niitä parannetaan jatkuvasti. Johto ja esimiehet ovat hyvin ystävällisiä ja tukevat muuta kuin suomea puhuvia työntekijöitään. GTK on mielestäni hyvä työpaikka, jossa on miellyttävä ilmapiiri.

Małgorzata arvostaa GTK:n tarjoamia urakehitysmahdollisuuksia.

”GTK tukee ammatillista kehittymistä tarjoamalla eri mahdollisuuksia työntekijöilleen. Tutkijana ja insinöörinä koen elinikäisen oppimisen luonnollisena prosessina. Olen käynyt erikoisalakoulutuksissa, jotta voisin parantaa osaamistani tietyissä aiheissa. Osallistun myös aktiivisesti tiedonvaihtotapahtumiin, konferensseihin ja työpajoihin pysyäkseni ajan tasalla. Opiskelen myös suomea osana henkilökohtaista kehitystäni”, hän sanoo.

Małgorzata uskoo, että GTK:n saama kansainvälinen tunnustus tuo lisäarvoa hänen työpaikalleen:

”GTK ja sen maine tunnetaan laajalti, mikä houkuttelee tänne asiantuntijoita eri aloilta ja eri maista. Minulle on erittäin tärkeää olla osa kansainvälistä yhteisöä. Koen, että työni veden käsittelyn, uudelleenkäytön ja talteenoton parissa on merkityksellistä kansainvälisen vuoropuhelun kannalta sekä alan kehityksen kannalta yleisesti.”

Małgorzata uskoo, että GTK:lla on edessä valoisa tulevaisuus.

”Meillä on uusi strategia ja organisaatio, joille ympäristöasiat ovat aikaisempaakin tärkeämpiä. Mielestäni tehdyt muutokset olivat tarpeellisia GTK:n tulevaisuuden sekä sellaisten monipuolisten tiimien luomisen kannalta, jotka pystyvät tarttumaan kaivosteollisuuden ympäristöhaasteisiin”, hän sanoo.

Małgorzatan mielestä työstä pitää saada tyydytystä, jotta elämä olisi onnellista.

”GTK:lla työskentely on erinomaista jatkoa uralleni. Olen ylpeä työstäni täällä, koska koen että työlläni on merkitystä ja että sillä on vaikutusta yhteiseen tulevaisuuteemme. Minusta GTK on oikea työpaikka luoville ja kunnianhimoisille ihmisille, jotka etsivät uusia haasteita ja haluavat työskennellä motivoivassa ympäristössä.”