Arvot

Rohkeasti utelias ja uudistava

  • Ennakoimme aktiivisesti tulevaisuutta, toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden kehittymistä ja tartumme mahdollisuuksiin.
  • Toimimme edelläkävijänä yhteiskunnan parhaaksi ja ylitämme rohkeasti sovellusalueiden rajoja.
  • Uudistamme määrätietoisesti omaa osaamistamme, toimintaamme ja tapaamme tehdä.

Enemmän yhdessä

  • Toimimme tavoitteellisesti yhdessä kumppaneiden kanssa vaikuttavissa verkostoissa.
  • Kokeilemme uusia yhteistyön muotoja.
  • Olemme monimuotoinen yhteisö, jossa jaamme ja hyödynnämme tietoa ja ymmärrystä aktiivisesti.

Arvostava vastuunkantaja

  • Luotamme ja olemme luottamuksen arvoisia.
  • Jokainen meistä kantaa vastuun työn tuloksista, laadusta ja puolueettomuudesta, työyhteisön hyvinvoinnista sekä kestävän kasvun edistämisestä.
  • Luomme kannustavaa ilmapiiriä, arvostamme jokaisen työpanosta ja otamme kaikki mukaan.