Kulttuuri ja arvot

Kulttuurimme kertoo ja ohjaa, miten työyhteisönä toimimme. Tavoitteenamme selkeä ja sujuva työarki, joka tukee jaksamista ja viihtymistä töissä tänään ja huomenna. Näin voimme tehdä töitä Maamme hyväksi ja olla yksi maailman parhaista geosurvey-organisaatioista.

Kulttuurimme pohjaa yhdessä sovittuihin arvoihin, jotka ovat:

Rohkeasti utelias ja uudistava

Ennakoimme aktiivisesti tulevaisuutta, toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden kehittymistä ja tartumme mahdollisuuksiin.

Toimimme edelläkävijänä yhteiskunnan parhaaksi ja ylitämme rohkeasti sovellusalueiden rajoja.

Uudistamme määrätietoisesti omaa osaamistamme, toimintaamme ja tapaamme tehdä.

Enemmän yhdessä

Toimimme tavoitteellisesti yhdessä kumppaneiden kanssa vaikuttavissa verkostoissa.

Kokeilemme uusia yhteistyön muotoja.

Olemme monimuotoinen yhteisö, jossa jaamme ja hyödynnämme tietoa ja ymmärrystä aktiivisesti.

Arvostava vastuunkantaja

Luotamme ja olemme luottamuksen arvoisia.

Jokainen meistä kantaa vastuun työn tuloksista, laadusta ja puolueettomuudesta, työyhteisön hyvinvoinnista sekä kestävän kasvun edistämisestä.

Luomme kannustavaa ilmapiiriä, arvostamme jokaisen työpanosta ja otamme kaikki mukaan.

Hahmo istumassa kivellä

Kulttuurimme ytimessä

Me GTK:ssa ajattelemme, että ihminen on arvokas, utelias ja hyvään pyrkivä. Tämä GTK:laisuuden ydin ilmenee tavoissa, joilla teemme yhteistyötä ja olemme yhteydessä toisiimme. Olemme yhdessä määritelleet seitsemän toimintatapaa, joihin pyrimme arjessamme.

1. Arvostamme ja kunnioitamme

Jokaisella GTK:laisella on roolinsa GTK:n tehtävän toteuttamisessa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Kaikki tekevät töitä sen eteen, että voimme tuottaa ratkaisuja kestävään, hiilineutraaliin maailmaan.

Tekomme kertovat siitä, miten arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Tervehtiminen, kokouksiin valmistautuminen, toisten työn huomioiminen ja ymmärrettävän kielen käyttö ovat esimerkkejä tavoista, joilla luomme pohjan sujuvalle yhteistyölle, moninaisuutemme arvostamiselle ja yhdenvertaisuudesta huolehtimiselle.

Kaksi hahmoa ylittämässä puroa

2. Rakennamme turvallisuutta

Luotamme ja olemme luottamuksen arvoisia. Jokainen meistä tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä lähtökohdat auttavat meitä pitämään huolta sekä työturvallisuudesta että psykologisesta turvallisuudesta.

Hoidamme vastuullamme olevat tehtävät sovitusti. Autamme ja tuemme muita, pyydämme apua sekä kysymme muiden näkemyksiä ja mielipiteitä. Emme pelkää mokia tai rankaise epäonnistumisista, sillä niistä opimme.

Kun koemme työympäristömme turvalliseksi, uskallamme olla rohkeita. Viihdymme töissä paremmin ja esitämme ideoita. Turvallisessa ympäristössä voimme olla luovia, innovatiivisia ja ennen kaikkea sellaisia kuin olemme.

Pysymme tarkkana: Saatamme joskus hakeutua hanakastikin valitsemaan turvallisimmat ylityskohdat. Jos emme kuitenkaan uskalla haastaa tai ottaa asioita puheeksi, olemme liian varovaisia. Silloin emme voi oppia ja kehittyä yhteisönä.

Haastavien valintojen edessä kysymme: “pitäisikö meidän uskaltaa olla rohkeita ja kokeilla?”

Kaksi hahmoa keskustelee etualalla, takana kaksi muuta kävelee reput selässä

3. Valitsemme avoimuuden

Avoimuus on asenteemme. Viestimme tekemisestämme toisillemme. Jaamme tietoa ymmärrettävästi ja sovitulla tavalla, yhteisissä ympäristöissä. Kerromme myös keskeneräisistä asioista – niistäkin voi viestiä.

Avoimuudella mahdollistamme tiedon ja toiminnan läpinäkyvyyden. Voimme reagoida toistemme tekemiseen ja löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Pystymme tunnistamaan epäkohtia ja tarttumaan niihin ajoissa. Virheitä emme voi kokonaan välttää, mutta läpinäkyvyys mahdollistaa korjausliikkeet ennemmin kuin myöhemmin.

Avoimuus tarkoittaa meillä myös sitä, että kysymme ja kerromme, miten meillä menee. Miltä työtilanteemme näyttää? Mikä on jaksamisemme laita? Mikä meitä innostaa, mikä turhauttaa? Avoin keskustelu mahdollistaa toistemme tukemisen tilanteessa kuin tilanteessa.

Hahmo kippistää sylissään olevasta läppäristä tulevan käden kanssa, vieressä kaksi muuta hahmoa tuulettaa onnistunutta mittausta

4. Juhlimme onnistumisia

Jes, nappiin meni! Huomaamme ja tunnustamme pienet ja suuret onnistumiset sekä tuuletamme niille. Juhlimme sekä yksilöiden onnistumisia että yhteispelillä saavutettuja voittoja.

Jo pelkkä “hyvin meni”, “hyvä sinä” tai “tehtiinpä tämä juttu hienosti” riittää monesti. Myös kiitos on pieni, mutta merkittävä tapa juhlia onnistumisia. Toki onnistumisille kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan kippistää yhdessä virtuaalisesti tai kasvotusten.

Yhteistyö ja kilpailu ovat osa tiedemaailmaa. Yhteisönä pidämme huolta siitä, että kilpailuhenki ei syrjäytä yhteistyötä. Teemme työtä yhteisten tavoitteiden eteen.

Kaksi hahmoa post-it lappujen kanssa keskustelemassa

5. Meillä on työ hallussa

Me GTK:laiset olemme ammatillisesti intohimoista porukkaa. Työmme on merkityksellistä koko maailman kannalta. Ja töitä riittää – näemme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ympärillämme.

Meillä on lupa ja kyky rajata työtämme niin, että aikaa ja energiaa jää muuhunkin elämään. Teemme valintoja ja rajauksia, jotka mahdollistavat keskittymisen ja tasapainoisen arjen. Havaitsemme ja korjaamme arkea kuormittavia rakenteita ja prosesseja. Pidämme huolta omasta jaksamisestamme ja tuemme kollegojamme jaksamista edistävissä teoissa.

Kukaan ei ole aina jaksava ja tekevä. Uskallamme sanoa, että nyt on liikaa töitä, ja olemme ylpeitä normaalin mittaisista työpäivistä. Me hallitsemme työtämme – työ ei hallitse meitä.

Pysymme tarkkana: Ammatillinen intohimo ajaa meidät helposti kiireen suonsilmään. Kiire ei ole merkki tuottavuudesta tai keino lunastaa arvomme. Meidän on tärkeää tiedostaa jatkuvan kiireen tuhoava vaikutus ja aktiivisesti purkaa kiirettä aiheuttavia tekijöitä arjessamme. Silloin voimme tehdä laadukasta työtä Maamme hyväksi.

Joukko hahmoja hybridikokouksessa hymyilemässä, osa paikan päällä pöydän ääressä, osa ruudun takana

6. Ajattelemme yhdessä

GTK:ssa teemme töitä verkostossa. Jokaisen työ vaikuttaa kokonaisuuteen, ja kokonaisuus vaikuttaa jokaisen työhön.

Kutsumme muita mukaan keskusteluihin ja tilaisuuksiin. Mahdollistamme toistemme osallistumisen. Kysymme ja hoksautamme valmentavan työotteen mukaisesti: olemme kaikki valmentajia ja valmennettavia.

Otamme osaa yhteiseen keskusteluun GTK:n tavoista toimia nyt ja tulevaisuudessa. Meidän ei tarvitse tietää kaikkea voidaksemme osallistua, sillä voimme aina kysyä. Joskus ratkaisun avaimet piilevät juurikin kysymyksissä vastausten sijaan.

Pysymme tarkkana: On inhimillistä, ettemme aina huomaa pitää kaikkia asianosaisia mukana työn etenemisessä. Varomme kuitenkin siilojen rakentamista ja “ei kuulu mulle” tai “en kerro muille” -ajattelua. Emme jää tonttimme raja-aitojen vangiksi, vaan ojentaudumme rajojen yli.

Kaksi hahmoa tutkimassa labranäytettä, vieressä hahmo kairasydänarkiston näytetaulun vieressä tutkimassa kairasydämiä

7. Pysymme uteliaina ja oppivina

Uteliaisuus on pihkaa välillämme. Se yhdistää meitä ja mahdollistaa jatkuvan oppimisemme. Uteliaisuus ja halu oppia pitävät meidät oikealla polulla.

Uteliaisuus mahdollistaa tulevan ennakoinnin ja vaihtoehtojen tunnistamisen epävarmuuden hetkellä. Se auttaa meitä pitämään yhtä ja kehittymään ammattilaisina ja asiantuntijoina.

Mitä voimme oppia toisiltamme? Mitä yhteistyön tapoja haluamme lisätä, entä mitä toimimatonta poistaa? Tuemmeko toistemme kehittymistä?

Oppiminen edellyttää myös palautetta. Pyydämme, vastaanotamme ja annamme sekä positiivista että rakentavaa palautetta. Tapoja on monia, ja uusia keinoja voimme aina opetella.

Haluatko kuulua yhteen maailman parhaista geosurvey-organisaatioista?

Urasivuiltamme löydät lisätietoa avoimista työpaikoistamme, korkeakouluharjoittelusta sekä trainee-ohjelmastamme.

Ura GTK:ssa

Hahmo saapumassa tervehtien kolmen muun hahmon luokse, jotka toivottavat tervetulleeksi