Siirry sisältöön

Tule tekemään töitä Maamme hyväksi

GTK:ssa teet vaikuttavaa työtä Suomen, luonnon ja koko maapallon hyväksi. Meillä voit tehdä töitä joustavasti, vaikuttaa omaan työhösi sekä kehittää joka päivä osaamistasi. Olet osa alansa parhaimpien osaajien yhteisöä.​

Meitä GTK:laisia on yli 400. Joukostamme löydät asiantuntijoita ja osaajia monenlaisilla taustoilla.

Geo- ja ympäristöalan asiantuntijamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Huipputason laboratorio-osaajat, tiedonhallinnan asiantuntijat ja tutkimusta avustavat henkilöt mahdollistavat tutkimustyömme.​ Lisäksi löydät joukostamme muun muassa viestinnän, henkilöstö- ja taloushallinnon, ICT:n, asianhallinnan ja lakiasioiden asiantuntijoita. GTK:laisista 91 % on suomalaisia ja loput muita kuin Suomen kansalaisia.

Tutustu GTK:laisten uratarinoihin!

Värikäs sanapilvi tehtävänimikkeistä GTK:ssa
GTK:laisilla on monenlaisia tehtävänimikkeitä.

Meillä töissä

Työnantajana haluamme, että jokainen GTK:lainen kokee työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi sekä voi työssään hyvin. Vaalimme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta (tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme). Panostamme valmentavaan työotteeseen, johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Tarjoamme kattavan työterveyshuollon, vuosittaisen liikunta- ja kulttuuriedun sekä henkilöstökerhojen järjestämän monipuolisen virkistystoiminnan.

Kulttuuri

Meillä ihminen on arvokas, utelias ja hyvään pyrkivä.

Tämä GTK:laisuuden ydin ilmenee tavoissa, joilla teemme yhteistyötä ja olemme yhteydessä toisiimme.

Olemme yhdessä sanoittaneet toimintatavat, johon pyrimme arjessamme.

Työn puitteet

Meillä on joustavat etätyömahdollisuudet ja työaika.

Työskentelemme kuudella paikkakunnalla: Espoossa, Lopella, Kuopiossa, Outokummussa, Rovaniemellä ja Kokkolassa. Suurimmassa osassa työnkuvista työskentely mistä tahansa päin Suomea on mahdollista.

Monitilaympäristömme tukevat avointa vuorovaikutusta. Monipuoliset digitaaliset yhteistyöympäristömme puolestaan (M365) edistävät tiedonkulkua ja työn hallintaa.

Osaamisen kehittäminen ja urapolku

Tuemme sinua osaamisesi kehittämisessä ja kouluttautumisessa. Tarjoamme monipuoliset urapolkuvaihtoehdot.

Olemme rakentaneet johtamisen kasvupolun niille GTK:laisille, jotka haluavat edetä esihenkilö- tai johtajatehtäviin.

Tuemme tieteellisen asiantuntijuutesi laajentamista ja syventämistä.

Meillä voit myös kehittää asiantuntijuuttasi etenemällä projektipäälliköksi.

”GTK:ssa työskennellessäni koen, että teen oman osuuteni globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Tehtäväni liittyvät kaivosjätteen hyödyntämisen edistämiseen ja kestävään kaivostoimintaan. Olen huomannut, että jokaisen työpäivän jälkeen olen oppinut jotain uutta, ja se tekee työstäni kiinnostavaa ja sopivan haastavaa. Työni on itsessään jo mielekästä, mutta parasta siinä ovat ihmiset: muut GTK:laiset sekä yhteistyökumppanit.”

Neea Heino, tutkija

GTK:laiset kokevat työnsä mielekkääksi

Mittaamme vuosittain GTK:laisten tyytyväisyyttä työhönsä. Vuonna 2023 GTK:laiset antoivat parhaat arviot GTK:lle työpaikkana, omalle työlle, työyhteisön oikeudenmukaisuudelle sekä esihenkilötyölle.

VMBaro 2023 -henkilöstökyselyn tulokset

Vastausprosentti 85 %

Yli 380 GTK:laista vastasi kyselyyn.

Työtyytyväisyys-indeksi 3,81 (3,72)

Työtyytyväisyysindeksi muodostuu kyselyn yksittäisten kysymyskohtaisten tulosten aritmeettisena keskiarvona.

Työyhteisön oikeudenmukaisuus 4,09 (4,15)

Oikeudenmukainen kohtelu työkavereilta
Työyhteisön yhdenvertaisuus
Työssä koettu arvostus
Sukupuolten tasa-arvo

Sisäinen työnantajakuva 4,30 (4,10)

Sitoutuminen työnantajan tavoitteisiin
Työpaikan arvojen tunteminen

Oma työ 4,12 (4,01)

Työn mielenkiintoisuus ja haastavuus
Työn motivoivuus
Työssä oppiminen ja uudistuminen
Omaan työhön vaikuttaminen

Esihenkilötyö 4,08 (3,96)

Lähiesihenkilön tuki työn teossa
Lähiesihenkilön palaute
Lähiesihenkilön oikeudenmukaisuus

Johtaminen 3,40 (3,21)

Johdon päätökset
Johdon strategiset linjaukset
Ylimmän johdon esimerkki
Luottamus johtoon
Johdon työyhteisön organisointi

Palkkaus 3,37 (3,13)

Palkkauksen oikeudenmukaisuus
Palkkauksen suhde työn vaativuuteen
Palkkauksen perusteiden selkeys
Palkkauksen muuttuminen suhteessa työsuoritukseen

”Merigeologian erikoistutkijana työskentelen sedimenttiarkistojen ja merenpohjan kestävän käytön parissa. Nautin siitä, että saan johtaa tutkimusretkiä GTK:n tutkimusalus Geomarilla merenpohjan sedimenttinäytteiden, batymetrian ja seismisten tietojen keräämiseksi. GTK:lla on LA-ICP-MS:ään perustuva huippuluokan mikroanalyyttinen laboratorio, jossa kehitetään jatkuvasti uusia (isotooppisia) geokemiallisia analyysimenetelmiä. On hienoa työskennellä osaavien, ennakkoluulottomien ja tieteellisesti kunnianhimoisten kollegoiden kanssa.”

Joonas Virtasalo, erikoistutkija

Vastuullinen työpaikka

Kuulumme Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisöön. Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen työpaikan periaatteita:

  • Kunnioitamme työnhakijaa
  • Perehdytämme työhön kunnolla
  • Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten
  • Tarjoamamme työ on merkityksellistä, ja siinä saa kehittyä
  • Puutumme syrjivään kohteluun heti
  • Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista
  • Maksamme kohtuullista palkkaa

Vastuullinen työpaikka -logo

Lue lisää Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisöstä Oikotien verkkosivuilta.

GTK:n VES-/TES-asiakirjat

Keskeiset valtion henkilöstöä koskevat virka- ja työehdot löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivuilta. GTK on sopimusvirasto, joka neuvottelee ja tekee henkilöstöjärjestöjen kanssa paikallistason tarkentavat virka- ja työehtosopimukset, löydät ne täältä: GTK:n VES-/TES-asiakirjat | GTK.

Kiinnostuitko? Katso avoimet työpaikkamme!

Edistämme tietoisesti yhdenvertaisuutta, joten kannustamme monenlaisia ja monentaustaisia ihmisiä hakemaan tehtäviämme.

Kaksi henkilöä läppärin äärellä hymyilemässä