Geologian tutkimuskeskuksen kansainvälinen toiminta

Geologian tutkimuskeskus on mukana useissa monikansallisissa tutkimusprojekteissa. Osa kansainvälistä toimintaamme ovat erilaiset asiakasprojektit, esimerkiksi ulkoministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöprojektit sekä kansainväliset maksulliset projektit, joihin tarjoamme asiantuntijapalveluita. Kansainvälisissä projekteissa järjestämme koulutusta ja tuemme kumppaniorganisaatioiden geologista osaamista.

Kansainvälisten asiakasprojektien aihealueet

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Geokemia ja ympäristögeologia
 • Pohjavesien hallinta
 • Ydinjätteen loppusijoitus ja tuotantolaitosten paikanvalinta
 • Geotermisen energian tutkimus
 • Geofysiikka ja geofysiikan sovellukset
 • Kaupunkigeologia
 • Kaavoitus ja yhdyskuntien kehittäminen
 • Mineraalipotentiaalin arviointi, mineraaliset luonnonvarat ja karttatuotanto
 • GTK Mintec: mineraalien koko tuotantoprosessin kattavat palvelut
 • Kestävä kaivosteollisuus: kaivosympäristöjen ja kaivosvesien hallinta, kaivosten sulkeminen, re-mining
 • Organisaatioiden geologisen osaamisen vahvistaminen, koulutus ja geotiedon hallinta
Maailman karttaan on merkitty maat, joissa GTK:lla on kansainvälistä projektitoimintaa
GTK:n kansainvälinen projektitoiminta