Mitä vastuullisuus tarkoittaa meillä

Geologiseen osaamiseen ja geotietoon perustuvat ratkaisut antavat vastauksia maailmanlaajuisiin megatrendeihin liittyviin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen, kasvavaan energian tarpeeseen, liikenteen murrokseen, puhtaan veden riittävyyteen ja teknologian kehitykseen. Geologisen osaamisen ja siihen perustuvien ratkaisujen avulla voidaan tuottaa kestävää kasvua Suomessa ja kansainvälisesti.

Vuonna 2021 tiivistimme tarkoituksemme seuraavasti: tarjoamme geotieteelliseen ymmärrykseen pohjautuvia ratkaisuja yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Tästä näkökulmasta olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), joita voimme toiminnallamme merkittävimmin edistää.

Olemme julkaisseet ensimmäisen vastuullisuusraporttimme koskien vuotta 2021. Vastuullisuustyön kautta haluamme kertoa tekemästämme työstä, suunnata toimintaamme kestävän kehityksen edistämiseen, olla hyvä työnantaja sekä tunnistaa kohtia, jotka voisimme tehdä vielä paremmin.

Vastuullisuuteemme sitoutuu toimintatapaamme sekä meitä sitovan lainsäädännön ja ohjauksen suunnitteluun ja seurantaan.

Maamme hyväksi ‒ For Earth and for Us

Vastuullisuusraportti 2021

Vastuullisuusraportissa kerromme tavoistamme edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Vastuullisuusraportti 2021

Lue lisää