Siirry sisältöön

Geologian tutkimuskeskus on geologisten luonnonvarojen asiantuntija

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.

Geologinen tieto tukee päätöksentekoa

Tutkimuskeskuksemme on mineraalien, pohjaveden, kiviainesten, geotermisen energian ja muiden geologisten luonnonvarojen asiantuntija. Toimintamme tukee Suomen talouden kasvua ja innovaatioita luonnonvarojen kehittyvällä ja kestävällä käytöllä. GTK:n toiminta perustuu korkeatasoiseen tutkimustyöhön ja vahvoihin kumppanuuksiin.

Tehtäviämme ovat:

  • Asiantuntijarooli Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa
  • Geologisten luonnonvarojen kartoitus ja geotietoaineistojen ylläpito
  • Geologisen tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi
  • Edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä tuottamalla soveltavaa tutkimustietoa

Uutta geologista tietoa tarvitaan esimerkiksi mineraalisten raaka-aineiden kierrättämisen edistämiseen, geotermisen energiatuoton selvittämiseen ja pohjavesialueiden kartoittamiseen. Digitalisaatio, tekoäly ja koneoppiminen luovat mahdollisuuksia geologiaan liittyvien palveluiden kehittämiselle.

Laki Geologian tutkimuskeskuksesta

Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi.

Ota yhteyttä