Tietosuoja

Sivustojen käytön analysointi ja kehittäminen

GTK:n verkkosivujen evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä sivuston analysointiin.

Käyttämämme ohjelmisto mittaa ja muodostaa raportteja sivustojen käytöstä käyttökokemuksen, sisällön ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tallennamme oletuksena sivuston sivulatauksista seuraavat tiedot:

  • käyttäjän ip-osoite
  • käytetyt sivut
  • näytön koko ja värimäärä
  • laitteen tyyppi ja selaimen versio
  • laitteen / selaimen kieli
  • kellonaika
  • miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. IP-osoite tallennetaan anonyymissä muodossa, mikä estää yksittäisen käyttäjän tunnistamisen.

Henkilötietojen käsittely

GTK käsittelee luovuttamiasi henkilötietoja huolellisesti, lainmukaisesti ja varmistaen näiden asianmukaisen tietosuojan.

Tietosuojaselosteet

Haluatko lisätietoja aiheesta? Ota yhteyttä: tietosuojavastaava@gtk.fi

Kuvaus GTK:n hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä

Tiedonhallintayksikön (GTK) on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjojen julkisuutta koskeva kuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.

Julkisuuslain mukaan kansalaisen tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §).

Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Miten saan tietoa GTK:n julkisista asioista sekä julkisista hallinnollisista asioista? (pdf)