Tutkimusinfrastruktuuri ja -menetelmät

Tutkimusinfrastruktuurit

Kairasydänarkisto

Lue lisää

Merigeologinen tutkimusalus Geomari

Lue lisää

Outokummun koetehdas ja laboratoriot – GTK Mintec

Lue lisää

Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio – SGL

Lue lisää

Tutkimuslaboratorio

Lue lisää

Geofysiikan laboratorio

Lue lisää

Circular Raw Materials Hub -yhteislaboratorio

Lue lisää

Tutkimusmenetelmät

Outokummun mineraaliprosessoinnin koetehdas

Geofysiikan laboratorio

Espoo ja Kuopio

Erikoismittaukset Espoon toimipisteessä

Tutkimuslaboratorio