Tutkimusinfrastruktuuri ja -menetelmät

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusmenetelmät

Outokummun mineraaliprosessoinnin koetehdas

Geofysiikan laboratorio

Espoo ja Rovaniemi

Erikoismittaukset Espoon toimipisteessä

Tutkimuslaboratorio