Siirry sisältöön

GTK Mintec – kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus

GTK Mintec on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa mineraalialan tutkimuslaboratorioihin yhdistyy teollisen mittakaavan koerikastustehdas, kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen testausalusta ja rikastushiekka-alue. 

Outokummussa sijaitseva mineraalialan koetehdas ja tutkimusympäristö GTK Mintec tarjoaa tutkimus- ja testauspalvelua koko arvoketjuun malmiesiintymästä kaivoksen sulkemiseen sekä materiaalien uudelleenhyödyntämiseen. Se tutkii ja testaa mineraalien ja mineraalipohjaisten materiaalien rikastettavuutta sekä erilaisten sivuvirtojen kierrätettävyyttä.

Mineraloginen analyysi toimii pohjana rikastusmenetelmien kehittämiselle

GTK Mintecin mineralogisen tutkimuksen pääpaino on prosessimineralogiassa. Mineralogisista analyyseistä on kehittynyt oleellinen työkalu kehitettäessä mm. mineraalien rikastusmenetelmiä. Erityisesti nykyaikainen Mineral Liberation Analyser (MLA) on avannut uusia mahdollisuuksia karakterisoida malminetsinnän, kaivostoiminnan ja rikastusprosessien tuotteita sekä erilaisia sekundäärisiä materiaaleja ja ympäristönäytteitä.

Rikastusmineraloginen tutkimus

Lähikuva mikroskoopista, joka on suuntautunut kivinäytteeseen.

Rikastusprosessien monipuolinen testaaminen ja kehittäminen laboratoriossa sopivat erilaisille materiaaleille

Laboratoriomittakaavassa tehtävän tutkimusvaiheen avulla saadaan alustava käsitys eri yksikköprosessien sekä niiden yhdistelmien toiminnasta ja soveltuvuudesta tutkittavalle syötemateriaalille. Prosessilaboratoriossa on käytössä monipuoliset ja modernit tutkimus- ja rikastusmenetelmät.

Rikastusprosessien testaaminen ja kehittäminen laboratoriomittakaavassa

Kuva ylhäältäpäin, kun henkilo käyttää vaahdotuskonetta laboratoriossa.

Jatkuvatoimisen koetehtaan testit optimoivat joustavasti tuotannon osa- tai kokonaisprosessia

Koetehdastutkimuksen päätavoitteina on varmentaa laboratoriokokeiden pohjalta suunniteltu prosessi jatkuvatoimisessa tuotantoympäristössä sekä tuottaa tietoa prosessiparametreista laitemitoitusta ja rikastamosuunnittelua varten.

Rikastusprosessien testaaminen ja kehittäminen koetehdasmittakaavassa

Kuva tehdashallista, jossa on erilaisia koneita ja ihmisiä niitä käyttämässä.

GTK Mintecissä käytössä olevat tutkimusmenetelmät

Tutkimuksesta prosessien suunnitteluun

Murskaus ja jauhatus

Hydrometallurgia

Kierrätys ja ympäristötutkimukset

Painovoima- ja raskasväliaine-erotus

Magneettierotus

Prosessikemia

Vaahdotus

Prosessimineralogia

ASIAKASTARINA

Keliber Oy – Mineraalituotannosta tukea ilmastoystävälliseen kehitykseen

Voiko kallioperän mineraalivaroja hyödyntää kestävällä ja kannattavalla tavalla? Keski-Pohjanmaalle litiumin tuotantokokonaisuutta suunnittelevassa Keliberissä uskotaan näin. GTK:n ja Keliberin yhteistyö on kestänyt jo lähes 20 vuotta.

GTK Mintec on osaa laaja tutkimus- ja tiedeyhteisöä

GTK Mintec kuuluu Outokumpu Sustainable Mining Hub -osaamiskeskittymään, Pohjois-Karjalan tiedeyhteisöön sekä Espoon Otaniemen Circular Raw Materials Hub -tutkimusinfrastruktuuriin.
GTK Mintec tarjoaa räätälöityä tutkimus-, testaus- ja analyysipalvelua kaivos- ja malminetsintäyrityksille, metalli- ja kemianteollisuudelle, tutkimus- ja kehitysorganisaatioille sekä muille kiertotalouden ratkaisuja kehittäville ja hyödyntäville yrityksille.

Jatkuvatoimisen koetehtaan testit optimoivat joustavasti rikastuksen kokonaisprosessia tai sen osaprosessia

GTK Mintec numeroina

  • Toiminta alkoi 1980-luvun puolivälissä. Toiminta siirtyi GTK:lle vuonna 2004.
  • Alueen koko: 5 500 m²
  • Työntekijöiden määrä: noin 50
  • Vuosittainen volyymi: noin 6 miljoonaa euroa (2023)
  • Projektien määrä vuosittain: noin 100, joista 8-12 on teollisen mittakaavan koeajoa.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Asiakkuuspäällikkö
+358295030010
Päällikkö
+358295035801

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!