Tietoa sivustosta

Gtk.fi on Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämä verkkopalvelu.

Geologian tutkimuskeskuksen sivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Aineistot laaditaan yhdellä virallisista kielistä ja käännetään tapauskohtaisesti valikoiduille kielille.

Tekniset suositukset

Verkkopalvelumme on suunniteltu ja testattu toimimaan yleisimmillä selaimilla. Suosittelemme huolehtimaan selaimen päivityksestä. Jos sivusto tai sivuillamme oleva ohjelma ei toimi, tyhjennä selaimesi välimuisti, sulje kaikki selainikkunat ja aloita uudelleen tai sulje ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

Sivustolla on julkaistu pdf-dokumentteja, joiden lukemiseen saatat tarvita Adoben Acrobat Reader -ohjelman.

Sivustolla kerättävät tiedot

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston käytöstä tilastollisia tietoja verkkopalvelun kehittämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Käyttäjien vierailuista kerättäviä tietoja ovat mm. vierailun kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille.

Myös sivustomme toiminnallisuuteen liittyvät kolmansien osapuolten palvelut kuten Facebook, Twitter ja YouTube käyttävät evästeitä tiedon jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa tai käyttäjätilastojen laadintaan.

Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön. Voit hallita evästeitä muuttamalla selaimen asetuksia. Katso tarkempia tietoja tietosuojasta.

Henkilötietojen käsittely

Suojaamme sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Verkkopalvelussa tarvitsemme sähköpostiosoitteen vastataksemme kysymyksiin ja palautteisiin. Emme käytä sähköpostiosoitetta markkinointitarkoituksiin.

Tekijänoikeudet gtk.fi -sivustolla

Tekijänoikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat Geologian tutkimuskeskuksella tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Verkkopalveluun sovelletaan tekijänoikeuslakia ja muita tekijänoikeutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Sivuston aineistoa voi käyttää ja siihen voi linkittää, mutta lähde on mainittava. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

GTK:n ylläpitämien muiden verkkopalveluiden ja aineistojen käyttöoikeudet

GTK:n sivustoon on linkitetty Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämiä muita verkkopalveluita ja aineistoja, joka on tekijänoikeus- ja muiden lakien ja säädösten sekä sopimusten suojaamaa. Kaikki tekijän- ja muut oikeudet pidätetään, ellei sivuilla ole toisin mainittu.

GTK:n aineistotuotteiden jakeluun ja hinnoitteluun liittyvät periaatteet löytyvät alta.

GTK:n verkkojakelussa olevien tuotteiden käyttöoikeudet perustuvat joko GTK:n Perus- tai Avoimeen lisenssiin:

 1. Peruslisenssi
 2. Avoin lisenssi

Peruslisenssin ehtoja sovelletaan sivustolla olevan sekä sivuston kautta jaeltavan aineiston käyttöön, ellei yksittäistapauksessa ole kyseisen aineiston kohdalla toisin mainittu tai siitä kirjallisesti sovittu.

GTK:n Avoin lisenssi avoin data noudattaa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssiä. CC BY 4.0 -lisenssi antaa oikeuden kopioida ja jakaa GTK:n avoimia aineistoja alkuperäisessä tai muutetussa muodossa sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Lisätietoa Avoimesta lisenssistä: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189

Palvelussa tai aineistossa osana olevan kolmannen osapuolen aineiston osalta noudatetaan oikeudenomistajan edellyttämiä ehtoja. Näihin kuuluvia valokuvia uudelleen käytettäessä edellytetään käyttö- ja julkaisulupaa. Tällöin käyttöehdot noudattavat GTK:n peruslisenssiä. Sen sijaan Hakku-palvelun kautta ladattaviin valokuviin sovelletaan avointa lisenssi muutamin tarkennuksin: Hakun valokuvien käyttöehdot.

GTK:n verkkosivusta tai siinä olevassa palvelusta voi ottaa kuvakaappauksen lähde mainiten, mutta kaupalliseen julkaisukäyttöön on pyydettävä lupa.

Aineistojen vastuuvapauslauseke

GTK:n havaintotietojen tarkkuus ja muut laatutekijät vaihtelevat johtuen mm. aineiston iästä, käytetyn pohjakartan, muun lähtöaineiston tai yksittäisten havaintojen tarkkuudesta, paikannusmenetelmästä sekä mallinnus-, tulkinta- ja teknisestä tuotantotavasta. Geologiset kartat ja muut aineistot sisältävät tulkittua tietoa ja perustuvat aineiston laatijan näkemykseen kohdealueesta.

GTK ei vastaa sen sivustolla olevan aineiston, tietotuotteiden, palveluiden tai verkkojakelun virheistä tai puutteellisuuksista tietojen käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Tietotuotteiden käyttäjän on hyvä huolellisesti perehtyä tietotuoteselostuksiin ja tarvittaessa olla yhteydessä GTK:hon. GTK ottaa vastaan huomioita palveluista ja tietotuotteista ja käyttää saamaansa palautetta palveluiden jatkuvassa parantamisessa hyväksi.

GTK:n palvelujen sisällön ja tuotteiden käyttöoikeudet

 1. GTK:n www-palvelun aineisto (ei koske palvelusta ladattavissa olevia aineistoja)
 • Peruslisenssi
 • Kaupalliseen käyttöön pyydettävä lupa
 • Tarvittaessa lisätietoja: geodata@gtk.fi
 • Suositellaan, että aineistoa tai sisältöä ensisijaisesti linkitetään. Aineistoja saa kuitenkin siteerata asianmukaisesti lähdeviitattuna.
  2. Jakelussa olevat aineistotuotteet (sisältäen myös karttapalvelut, rajapinnat ja metatietopalvelut)
 • Valtaosa aineistosta on jaossa Hakku.gtk.fi -palvelussa
 • Käytössä on joko peruslisenssi tai avoin lisenssi
 • Peruslisenssin osalta pyydettävä kirjallinen lupa julkaisemiseen ja kaupalliseen käyttöön
 • Viranomaiskäytölle on erityiset käyttöehdot
 • Viranomaiselle tarkoitetuissa asiakirjoissa tai tieteellisessä julkaisutoiminnassa sekä opetustoiminnassa lähde mainiten digitaalisesta aineistosta tehtyjen kuvien käyttö on sallittu ilman erillistä lupaa. Aineiston käyttämisestä toisen lukuun esimerkiksi toimeksiantoon perustuen yhteistyökumppanina tai alihankkijana on sovittava GTK:n kanssa erikseen.
 • Tarvittaessa lisätietoja: geodata@gtk.fi
  3. GTK:n julkaisut mukaan lukien kartat (sekä painotuotteet ja sähköiset julkaisut) – kaikki oikeudet pidätetään
 • Tekstin siteeraaminen on sallittu lähde mainiten
 • Yksittäisen julkaisusta ja kartasta otetun kuvan ei kaupallinen julkaisu on sallittu lähde mainiten. Kaupalliseen julkaisukäyttöön on kuitenkin pyydettävä lupa.
 • Tarvittaessa lisätietoja: geodata@gtk.fi

GTK:n verkkopalvelut, joissa yleisestä poikkeavat ehdot:

Pohjatutkimukset (PTR)
Hakku-palvelu
Verkkokirjasto

GTK:n aineistopolitiikan keskeiset linjaukset

Kansallisena Geotietokeskuksena GTK tarjoaa tietoaineistojaan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. 

Jakelupolitiikan keskeiset tavoitteet ovat:

 1. yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen,
 2. tasapuolisuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä
 3. varmistaa asiakkaan saaman aineiston laatu (riittävät aineistokuvaukset),
 4. luotettavuus ja riittävä opastus.

GTK on lähtökohtaisesti tuottamiensa ja hallitsemiensa aineistojen omistusoikeudet. Asiakasrahoitteisissa tutkimuksissa tietoaineiston omistusoikeus on tilaajalla, jollei ole muuta sovittu. Yhteisissä projekteissa omistajuus sovitaan osallistujan roolin mukaisesti, kuitenkin niin että GTK:lle jää täysi rinnakkainen käyttöoikeus.

GTK antaa osana julkista tehtäväänsä yleismittakaavaiset ja laajasti yhteiskunnassa käytetyt aineistot yleiseen käyttöön maksutta ja vapailla jatkokäyttöoikeuksilla (GTK Avoin lisenssi). GTK tarjoaa myös käyttöön kohtuullisesti hinnoiteltuja tietotuotteita. Asiakkaiden tuotteistamattomiin aineistoihin kohdistamiin tietopyyntöihin liittyvään palveluun sovelletaan valtion maksuperustelakia ja aineistojen käyttöehdot määritellään asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa.

GTK:n numeeriset tietoaineistot jakaantuvat saatavuuden näkökulmasta seuraaviin luokkiin:

 1. Avoimet aineistot (avoimen tiedon periaattein jaettavat tietotuotteet)
 2. INSPIRE -aineistot (INSPIRE-ehdoin jaettavat tietotuotteet)
 3. Muut maksuttomat aineistot (maksuttomat tietotuotteet verkkojakelussa)
 4. Maksulliset aineistot (hinnoitellut tietotuotteet)
 5. Tuotteistamattomat aineistot

Tietotuotteet käyttöehtoineen on löydettävissä GTK:n tuoteluettelosta. Internetin välityksellä toimitettavien, luokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvien aineistojen käyttö on maksutonta, mutta GTK edellyttää tuotteeseen liitettyjen sopimusehtojen noudattamista.

Asiakkaan tulee aina huolellisesti perehtyä hankkimiensa aineistojen käyttöoikeusehtoihin riippumatta siitä onko aineisto maksutonta vai onko siitä peritty maksu.

GTK kehittää jatkuvasti aineistojensa jakelua ja hinnoittelua ottaen huomioon valtionhallinnon yleiset linjaukset ja kansallisen paikkatietostrategian tavoitteet.

Lisätietoja: erikoisasiantuntija Antti Kahra

Lukijakommentointi

Ajankohtaisosion blogisisällöissä verkkopalvelujen käyttäjällä on mahdollisuus kommentointiin. Sana kommenteissa on vapaa, mutta kommenttien pitää liittyä käsiteltävään aiheeseen. Kommentoija on itse vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Poistamme viestit, joissa käytetään sopimatonta kieltä tai jotka ovat muuten asiattomia. Poistettavia viestejä ovat muun muassa kunnianloukkaukset, yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen, ihmisten nimittely, valheellisen tiedon levittäminen, rikokseen kehottaminen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja toisen ihmisen nimissä esiintyminen. Myös mainonta on kiellettyä.

Palaute

Käytä palautelomaketta, jos haluat antaa palautetta verkkopalvelusta tai antaa Geologian tutkimuskeskuksen toimintaa koskevaa palautetta. Palaute-linkki löytyy jokaisen sivun oikean reunan Ota yhteyttä -painikkeesta.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta voit tiedustella Geologian tutkimuskeskuksen viestinnästä viestinta@gtk.fi.