Tieteellinen julkaiseminen on tärkeä osa GTK:n vaikuttavuutta

GTK ja tutkimuskeskuksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti sekä kansainväliseen että kansalliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan. GTK pitää tärkeänä sitä, että työntekijöiden tutkimuksen tulokset julkaistaan tulosten ja niiden merkityksen kannalta sopivalla foorumilla. GTK kannustaa tutkijoitaan avoimuuteen julkaisemisessa.

GTK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioidut julkaisut ja artikkelit

Luettelot vertaisarvioiduista julkaisuista ja artikkeleista GTK:n verkkokirjastossa.

Tutkijoiden julkaisut Google Scholar -sivuilla.

GTK:n omat julkaisut

Tutkimuskeskuksen oma tieteellinen julkaisusarja Bulletin on avainasemassa julkaistaessa kansallista ja alueeseen sidottua uutta ja merkittävää tietoa. Kaikki GTK:n kustantamat julkaisut julkaistaan CC BY 4.0 -lisenssillä, joka antaa oikeuden kopioida ja jakaa GTK:n avoimia aineistoja alkuperäisessä tai muutetussa muodossa sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Tieteellisestä toiminnasta vastaavan johtajan päätöksellä GTK voi kustantaa myös muita julkaisuja. Tällaisia julkaisuja ovat kirjat, koosteet (esimerkiksi nippuväitöskirjan synopsis) ja erikoisjulkaisut kotimaisilla kielillä tai englanniksi.

Julkaisutoiminta ja ennakkotarkastusmenettely on puolueetonta, korkeatasoista ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Varsinaisen tieteellisen tutkimustyön lisäksi GTK julkaisee mm. tutkimustyöraportteja, joissa kerrotaan työkokonaisuuksien tulokset ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät.

Kaikki GTK:n julkaisut ja kartat

Kattavat tiedot kaikista GTK:n julkaisuista ja kartoista löydät Hakku-palvelusta.