Strategia 2024-2027

Tulevaisuuden maailmassa hiilineutraalin energian ja hiilinielujen tarve kasvaa, raaka-aine- ja materiaaliomavaraisuus korostuvat ja ympäristövaikutukset on otettava entistä vahvemmin huomioon. Teknologia ja osaaminen mahdollistavat uudet innovaatiot.

Strategiamme myötä kehitämme ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Olemme edelläkävijä mineraalisten raaka-aineiden saatavuuden ja kiertotalouden tutkimuksessa sekä toimitusvarmuuden edistämisessä. Edistämme pohjaveden kestävää käyttöä ja kaivostoiminnan kestävyyttä, vauhditamme vähähiilisen energian osuuden kasvua ja tuotamme tietoa kestävän ympäristön käytön hyväksi. Sovellamme läpileikkaavasti korkeatasoista geofysiikkaa ja geotietoa. Tuloksena syntyy asiakasratkaisuja, tiedettä ja innovaatioita sekä uutta geotietoa.

Arvomme ovat toimintamme kivijalka. Rahoituspohjan laajentaminen ja teknologian hyödyntäminen ovat tärkeitä strategiakauden tavoitteisiin pääsemisessä. Strategiamme keskiössä ovat ihmiset. Teemme työtä ylihuomisen sukupolvien hyväksi ja haluamme luoda ihmisen kokoista työelämää. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset ja tulevat GTK:laiset ovat osa alansa parhaimpien osaajien yhteisöä, jossa vaalitaan valmentavaa kulttuuria, jatkuvasti kehittyvää osaamista, työn sujuvuutta ja yhteistyötä.

Teemme työtä Maamme hyväksi.

Geologian tutkimuskeskuksen strategia piirrettynä maisemakuvana.
Geologian tutkimuskeskuksen strategia 2024-2027

GTK:n strategia on laadittu osallistavana prosessina, jossa GTK:laiset, asiakkaat ja sidosryhmät ovat olleet mukana.

Painopisteet

GTK:n strategian painopisteiden avulla luodaan ympäristön ja ihmisten kannalta kestävää maailmaa. Vuosille 2024-2027 laaditussa strategiassa on seitsemän painopistettä:

  • Kriittisten raaka-aineiden saatavuus
  • Mineraalien kiertotalous
  • Energiasiirtymä
  • Geoympäristö
  • Kestävät vesivarat

Sekä läpileikkaavat painopisteet:

  • Geofysiikan sovellukset
  • Geotiedon ratkaisut

Lue lisää tutkimusalueistamme ja palveluistamme.

Onnistumisen elementit

Strategiamme onnistumisen kivijalka on arvomme ja niistä juontuva kulttuurimme. Lue lisää arvoistamme ja kulttuuristamme niiden omalta sivulta.

Lisäksi olemme tunnistaneet elementit, joilla varmistamme onnistuneen strategian toteuttamisen:

  • Vahvistamme ihmisen kokoista työelämää. Rakentamalla ihmisen kokoista työelämää vahvistamme asemaamme yhtenä maailman parhaista alallamme.
  • Laajennamme rahoituspohjaa. Laajennamme aktiivisesti rahoituksemme pohjaa ja houkuttelemme kasvavaa tulovirtaa.
  • Hyödynnämme teknologiaa ja tekoälyä. Valjastamme entistä paremmin teknologian ja tekoälyn omien toimintatapojemme ja palveluidemme kehittämiseksi.
Henkilö GTK:n huomiovaatteissa aurinkoa vasten katsoo hymyillen ylöspäin.

Tutustu GTK:laisiin!

GTK:laisia on jo yli 400. Uratarinoita löydät Ura GTK:ssa -sivulta.