Hakutulokset

36 hakutulosta, näytetään 10 tulosta / sivu
Artikkeli | julkaistu: 16.12.2019

Geologian tutkimuskeskus palkitsi kiviharrastajia

…on kultaa 3,83 g/t ja 1,40 g/t. Kalliopaljastumasta lähetetyssä näytteessä on kultaa 0,11 g/t. Löydöt tuovat lisätietoa alueella tunnetusta Sepposen kultamalmiesiintymästä. Matti Lötjönen on lähettänyt Kuusamosta kultapitoisen kallionäytteen. Näytteessä on…

Artikkeli | julkaistu: 1.11.2018

GTK palkitsi meteoriitin löytäjän

kultaa 278 g/t sekä toisesta lohkareesta, jossa analysoitu pitoisuus kultaa on 44,5 g/t. Paananen on löytänyt myös Reisjärveltä lohkareen, jossa on kultaa 1,74 g/t ja Kannuksesta vulkaniittilohkareen, jossa on malakiittia…

Artikkeli | julkaistu: 29.3.2018

Digitalisoituva mineraalitieto ja tekoäly tuodaan malminetsinnän avuksi

GTK ja sen kumppanit ryhtyvät kehittämään digitaalisia ja laskennallisia mineraalien tunnistuksen sovelluksia ja ratkaisuja kullanetsinnän ja kultaesiintymiä hyödyntävän kaivostoiminnan sekä niitä palvelevien yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen. Vuoden alussa käynnistynyt Hattu 3D…

Artikkeli | julkaistu: 28.1.2019

Uusia ratkaisuja kaivannaisjätteiden vähentämiseen

…kaivannaisjätteiden läjittämisen ympäristövaikutuksia ja edistää kestävän kehityksen mukaista kaivostoimintaa. Kehitettävät työkalut olivat kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli, jätteiden haitallisuuden vähentäminen eri rikastusmenetelmillä sekä jätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimismenetelmiä. Tutkimuskohteina olivat erityisesti kulta– ja perusmetallikaivosten…

Tutkimusprojektit

Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitus

Hanke tekee metallimalmien (myös hi-tech-metallit) alueellisia ja kohteellisia potentiaaliselvityksiä Pohjanmaalla svekofennisellä kallioperäalueella. Hankkeen toiminta tulee keskittymään kolmeen haastavaan kokonaisuuteen: Himangan jakson kultatutkimuksiin, Kaustisen ympäristön litiumtutkimuksiin ja Keski-Pohjanmaan kulta-kuparitutkimuksiin. Tutkimuksissa käytetään…