Raaka-aineomavaraisuus, ympäristövaikutusten vähentäminen, hiilineutraali energia – Geologian tutkimuskeskuksen uusi strategia vastaa aikamme haasteisiin

Tulevaisuuden maailmassa hiilineutraalin energian ja hiilinielujen tarve kasvaa, raaka-aine- ja materiaaliomavaraisuus korostuvat ja ympäristövaikutukset on otettava entistä vahvemmin huomioon. Geologian tutkimuskeskus GTK:n uuden strategian kautta luodaan ympäristön ja ihmisten kannalta kestävää maailmaa.

Geologian tutkimuskeskuksen strategia piirrettynä maisemakuvana.

Kasvanut maailmanlaajuinen raaka-aineiden kysyntä, kiire saavuttaa ilmastotavoitteet ja geopoliittinen epävakaus ovat vauhdittaneet tarvetta niiden saatavuuden turvaamiseksi. EU:n tavoitteena on lisätä omavaraisuutta ja parantaa kriittisten raaka-aineiden saatavuutta. Kriittisiä raaka-aineita ovat monet harvinaiset metallit, joita tarvitaan muun muassa uusiutuvan energian, digiteollisuuden sekä avaruus- ja terveysteknologian hankkeissa.

”Tarvitsemme EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan esityksen myötä entistä enemmän tietoa potentiaalisista kriittisten raaka-aineiden esiintymisistä. Lisäksi kierrätysastetta on nostettava. Vastaamme tähän ajankohtaiseen tarpeeseen nostamalla raaka-aineiden saatavuuden ja kiertotalouden edistämisen strategisiksi painopistealueiksi ”, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Euroopassa ainutlaatuinen, Outokummussa sijaitseva GTK Mintec edistää kestävää kaivostoimintaa sekä Suomessa että maailmalla. GTK tähtää sen uudistamiseen, modernisointiin sekä kapasiteetin laajentamisen.

”Tavoitteenamme on saada GTK Mintecin uudistus kokonaisuutena valmiiksi strategiakauden aikana. Tämän toteutuminen edellyttää vielä jatkoinvestointipäätöksen saamista”, Tiilikainen sanoo.

Lisäksi kestävät vesivarat, vähähiilinen energia ja ympäristön kestävä käyttö ovat strategisia painopistealueita.

”Vauhditamme puhdasta siirtymää edistämällä geoenergian käyttöönottoa, energian varastointia sekä kartoittamalla merituulivoimaloiden ja ydinvoimaloiden sijoituspaikkoja. Ajankohtainen tutkimusalue on hiilimarkkinatoimintaa edistävä maa- ja vesiympäristöjen hiilinielujen ja -varastojen tutkimus”, Tiilikainen sanoo.

Kaikissa painopistealueissa sovelletaan korkeatasoista geofysiikkaa ja jatkuvasti karttuvaa geotietoa. Uudet menetelmät edistävät ympäristövaikutuksiltaan vähäistä uuden tiedon tuottamista.

Kestävästä ympäristöstä huolehtimisen lisäksi tutkimuskeskus haluaa vahvistaa ihmisen kokoista työelämää vaalien valmentavaa kulttuuria, edelleen kehittyvää osaamista, työn sujuvuutta ja yhteistyötä.

GTK uudisti vuosille 2024-2027 ulottuvan strategiansa vuorovaikutteisena prosessina, jossa henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät osallistuivat strategian valmisteluun.

GTK:n uusi strategia: www.gtk.fi/gtk/strategia

Lisätietoa: 
pääjohtaja Kimmo Tiilikainen, kimmo.tiilikainen@gtk.fi, puhelin 029 503 2200